Støre etter møtet med Fosen-aksjonistene: – Det var riktig å beklage nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre gjentok beklagelsene regjeringen kom med tidligere i dag etter møtet med de unge aksjonistene. – Det var riktig å gjøre det nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på vei til å møte Fosen-aktivister i Trefoldighetskirken i Oslo i kveld.

– Vi har hatt en rolig og respektfull samtale rundt bordet, sa Støre etter møtet med aksjonistene.

– Vi utelukker ikke noen tiltak, men vil gå grundigere inn i dette.

– Inntil den høyesterettsdommen kom, var vi ikke klar over at dette var brudd på menneskerettighetene, sa Støre.

Han gjentok beklagelsene regjeringen kom med tidligere i dag.

– Vi må komme fort i gang med å vurdere avbøtende tiltak, men vi kan ikke gå inn på den ene eller andre løsningen nå.

Støre sa at man fremdeles trenger en del kunnskapsinnhenting. Han vil komme i gang med det så raskt som mulig.

– Hvorfor ventet regjeringen så lenge med å beklage?

Støre tok en lengre pause og sa:

– Det er kommet veldig klart til uttrykk et ønske om beklagelse. Både fra demonstrantene og reindriftsnæringen. Det var riktig å gjøre det. Og jeg synes det var riktig å gjøre det i dag, når vi kunne sitte med nord- og sørgruppen oppe på Fosen og si det direkte til dem. Jeg har sagt det til dem på telefonen i dag og jeg møter dem i morgen på mitt kontor, sa Støre til Aftenposten.

Statsminister Jonas Gahr Støre og aksjonist Elle Nystad etter møtet torsdag kveld.

Reindriftsutøverne på Fosen er i morgen tidlig invitert på frokost hos statsministeren. Det bekrefter leder for Sør-Fosen reinbeitedistrikt Leif Arne Jåma til NRK nå i kveld.

Les også

Kan vindturbinene bli stående uten at loven brytes? Her er fire mulige utfall av Fosen-konflikten.

Etter en uke med demonstrasjoner beklaget olje- og energiminister Terje Aasland regjeringens håndtering av Fosen-saken torsdag.

– Reindriftssamene på Fosen har i lang tid stått i en krevende situasjon. Det er jeg lei meg for, sa Aasland etter et møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Her er noen av aktivistene på vei inn i kirken til møtet med Støre.

Tirsdag uttalte aksjonistene at de nektet å møte Aasland og kun ville snakke med statsministeren. De mottok flere henvendelser fra olje- og energiministeren både mandag og tirsdag, men avslo disse.

– Vi er ikke interessert i å høre at han trenger vår hjelp til et såkalt kunnskapsgrunnlag. Han har hatt 505 dager på seg til å følge opp høyesterettsdommen. Vi har mistet tilliten til han og krever at statsministeren rydder opp, sa leder i NSR-N Elle Nystad i en pressemelding.


Vil du forstå Fosen-konflikten bedre?

Slik påvirker turbinene reindriften:

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.