400 nordmenn falt mellom to stoler da forsikringsselskapet deres gikk konkurs. Nå sier Stortinget nei til å hjelpe.

Nordmenn som er rammet av konkursen i det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance, får ingen håndsrekning fra Stortinget. Regjeringspartiene nektet å bli med på et forslag fra opposisjonen.

Svein Henriksen (t.v.) er en av dem som var forsikret i Alpha Insurence. Da saken var til høring i Stortinget møtte han opp for å gi de et ansikt. Per Oretorp (t.h.) i Personskadeforbundet er bekymret for hva som nå skjer med flertallet av de rundt 400 i Norge som er rammet av konkursen.

– Det er med vantro at jeg registrerer at Stortinget ikke griper inn og hjelper en gruppe som helt uforskyldt har havnet i denne situasjonen, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

Forsikringsselskapet Alpha Insurance hadde flere titusener av kunder i Norge. Dette var i hovedsak yrkesskadeforsikringer tegnet gjennom arbeidsgiver. Da selskapet gikk konkurs i mai i fjor, ble det avdekket et «hull» i det norske erstatningssystemet:

  • Forsikringer som er kjøpt hos utenlandske selskaper, er ikke omfattet av den norske garantiordningen hvis selskapet går konkurs.
  • I Danmark er ikke yrkesskadeforsikrede omfattet av den danske garantiordningen.

På konkurstidspunktet hadde rundt 400 personer i Norge forsikringskrav mot selskapet. Hva som skjer med disse sakene – om de får utbetalt krav og eventuelt hvor mye – er høyst uklart. Svarene kan ligge flere år frem i tid.

Regjeringspartiene: – Saken ikke avklart

Arbeiderpartiet tok opp saken i høst og fremmet et forslag som skulle sikre at alle ansatte omfattes av garantiordningen for yrkesskade, uavhengig av om arbeidsgiver tegner forsikring i Norge eller i utlandet.

– I denne konkrete saken fra Danmark må regjeringen stille opp for dem som er rammet, mente partiet.

Men allerede under høringen i vinter og den videre behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen, ble det klart at regjeringspartiene strittet imot. Forslaget oppnådde ikke flertall da saken kom opp til votering i Stortinget.

– Det ikke er avklart om etablerte ordninger i Danmark sikrer forsikringskrav fra norske arbeidstagere, og at det derfor ville være prematurt å gi noen konklusjon på hvorvidt Alpha-saken har avdekket behov for regelendringer i så måte, mente flertallet i komiteen.

Flertallet reiste også spørsmål om det er mulig å stille like krav til utenlandske og norske selskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring til norske arbeidstagere.

Kan ta opptil ti år å få avklart forsikringskrav

Avgjørelsen i Stortinget blir mottatt med frustrasjon og irritasjon blant norske forsikringstagere og arbeidstagerorganisasjoner. Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, beskriver det som skuffende og skammelig.

– Dette er mennesker som helt uforskyldt har havnet i en svært vanskelig situasjon, og det må åpenbart være et politisk ansvar å rydde opp, mener hun.

Stortingsvedtaket gir grunn til bekymring for flertallet av de norske kundene som er rammet av konkursen, mener Personskadeforbundet, en uavhengig organisasjon som støtter personer som er rammet av ulykker og skader.

Bostyrer sier det er betydelige midler i boet. Likevel vil bobehandlingen ta fem til åtte år.

– Forsikringstagerne har ingen garanti for at de vil få noe. Og blir kravet avslått av boet, er alternativet å gå til sak mot boet – for en dansk domstol. Det vil være en stor belastning, og jeg er redd de fleste ikke vil makte det, sier Per Oretorp i forbundet.