Avklart lørdag: Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for å ivareta barn

Lørdag fikk ansatte i barnevernet samme status som helsepersonell. – Det er svært viktig for å opprettholde beredskapen for barn i kommunene, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Direktør Mari Trommald i Bufdir fastslår at kommunene må ta hensyn til barnevernsansatte i sine beredskapsplaner og ikke kan omdisponere dem til annet arbeid under koronakrisen.

Torsdag vedtok regjeringen å stenge barnehager og skoler på grunn av korona-epidemien, men påla barnehageledere og rektorer å sørge for et tilbud til barn av personell som arbeider innen «kritiske samfunnsfunksjoner.»

Før helgen var det ikke klart om barnevernsansatte tilhørte denne gruppen, som for eksempel helsepersonell. Men lørdag ble det avklart.

– Dette er vi svært glade for. Det betyr at barnevernsansatte har mulighet for å gjøre jobben sin og ivareta barn som trenger det uten å måtte passe egne barn hjemme. Og ikke minst, at kommunene må ta hensyn til barnevernsansatte i sine beredskapsplaner, sier Mari Trommald, direktør i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Det innebærer også at barnevernsansatte ikke kan bli omdisponert til andre funksjoner i kommunene, for eksempel i helsesektoren.

Mandag bes kommunene om å gjøre en konkret vurdering av aktuelle barn under 12 år som mottar tiltak fra barnevernet. Kommunen må kartlegge om barnet har særskilte omsorgsbehov som gjør at de må få tilbud fra skole og barnehage.

– Også barn som ikke mottar hjelp fra barnevernet, men som er kjent fra skoler og barnehager fra før, kan ved behov vurderes og eventuelt få et tilbud, sier Trommald.

Les også

Sverige stenger ikke skolene. De mener det vil få store konsekvenser for utsatte barn og unge.

– Hvordan skal barnevernsansatte jobbe fremover?

– Vi arbeider med en veileder som vil konkretisere hvilke oppgaver som skal løses først dersom barnevernstjenester mangler ansatte på grunn av karantene eller sykdom. Det vil komme informasjon om dette til uken, sier Trommald.

Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, engasjerte seg i saken om barnevernsansattes status som samfunnskritisk personell.

Storberget: – For noen er det alltid krise

Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, er glad for at barnevernsansatte nå er klassifisert som kritisk personell. Han kontaktet både Bufdir og justisminister Monica Mæland om saken.

– I slike krisetider har man en tendens til bare å fokusere på krisens midtpunkt, det som dreier seg om smitte og sykdom. Men det er en gruppe mennesker som daglig er i krise: Barn og unge som utsettes for vold og overgrep eller som sliter hjemme, påpeker han.

– Disse blir i altfor liten grad sett, og ved en nedskalering av offentlig virksomhet er de utsatt. For de minste blant oss er barnevernsansatte like viktige som en brannmann eller en sykepleier, sier han.

Han påpeker at mange barn har trygge foreldre å komme hjem til nå når skolene og barnehagene er stengt.

– Andre barn har bestandig grudd seg for å gå hjem – og nå har de ikke lenger barnehagen og skolen som frisone, understreker Storberget.