Frp mener norske soldater blir brukt i nordkoreansk propaganda

Frps Morten Høglund krevde svar fra forsvarsministeren etter å ha sett norske soldater delta på nordkoreansk massegymnastikk. Kunstneren selv kaller Høglund en større propagandist enn Nord-Korea.

Frp-politiker Morten Høglund mener kunstneren Morten Traavik misbrukernorske soldater i kunstprosjektet "The Promised Land". Høglund har tatt saken inn på Stortinget ved å be forsvarsministeren, EspenBarth Eide, redegjøre i spørretimen for hvorfor soldatene deltok pånordkoreanskinspirert massegymnastikk i Kirkenes.

Les også

- Kirkenes er på mange måter Norges svar på Nord-Korea

Nordkoreanske instruktører, norske soldater

Andre helgen i februar ble et norgesrekordforsøk avholdt under festivalenBarents Spektakel i Kirkenes. Som Aftenposten omtalte, laget kunstneren MortenTraavik, i samarbeid med kuratorgruppen «Pikene på broen», Norgesstørste levende bildevegg:

På signal fra de nordkoreanske instruktører i massegymnastikk bladde norskeNATO-soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) i spesiallagde kataloger som sammen utgjorde et større, levende bilde, inspirert av dennordkoreanske massegymnastikksjangeren tradisjonen Arirang.

Men dette norgesrekordforsøket har satt sinnet i kok på Stortinget.

Etter å ha sett bildene fra Kirkenes, sendte Fprs forsvarspolitiske talsmann Morten Høglund kriftlige spørsmål til forsvarsminister Espen Barth Eide, hvor han ba ministerenredegjøre for bruken av soldatene. Høglund mener de ble misbrukt av Traavik.

— Mener statsråden at det er uproblematisk og tjenestemessig fornuftig åbenytte uniformerte soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger i kunstprosjektersom fremstilles som nordkoreansk propaganda, og er det føringer for hva norskesoldater kan benyttes til når det gjelder sivile arrangementer?

Overfor Aftenposten utdyper Høglund kritikken:

— Jeg synes det ser rart ut at norske soldater bidrar i et sånt typeprosjekt med en så klar Nord-Korea-link. Med mitt spørsmål har jeg forsøkt å fåtil en bevisstgjøring av hva vi ønsker å delta på med våre soldater, her børdet gå noen grenseganger. I dette tilfellet mener jeg man gikk langt overstreken. Jeg har snakket med andre prominente mennesker som var tilstede, men som ikke ville la seg avbilde sammen med nordkoreanerne med tanke påhvordan det ville bli misbrukt. Det er klart at dette brukes i Nord-Korea på eneller annen måte.

- Har du sett at dette har blitt misbrukt noe sted?

— Nei, men jeg har snakket med folk som har vært i Nord-Korea, og erkjent med at Nord-Korea bruker dette kulturutrykket for å fremheve noe de erdyktige på. Det har vært mange eksempler på at man gjør noe i beste mening mensom blir misbrukt i propaganda. Jeg ønsker ikke å signalisere overforNord-Korea at det fra norsk side gis noen anerkjennelse av regimet, sierHøglund til Aftenposten.no.

Les også

Slik har du aldri før hørt A-ha

— Viktig for forsvaret å være synlig

Espen Barth Eide svarte i dag på spørsmålet fra Høglund.

— Forsvaret opplyser at henvendelsen om å benytte soldater kom fraorganisasjonen «Pikene på broen», som arrangerte kulturfestivalen. Sjef for GSVgodkjente forespørselen etter å ha sett bildene som skulle inngå i prosjektet.Forsvarets retningslinjer åpner for bruk av soldater til sivile arrangement somdette, skriver Barth Eide.

Han peker på at prosjektet hadde som mål å sette fokus på grenseområder,og at det er positivt at Forsvaret er med på dette:

Hvor kan bilder av natur fra nordområdene og bilder av min syvmåneder gamle sønn være nordkoreansk propaganda? Morten Traavik

— I ettertid har det imidlertid blitt klart at kunstprosjektet fikk enannen vinkling. Det fremgår av programmet at hensikten med kulturfestivalen varå sette fokus på grenseområdet. Det er viktig for Forsvaret og GSV å være ensynlig organisasjon i kommunen, og å bidra som en positiv medspiller iØst-Finnmark. Å støtte opp om lokale kulturaktiviteter er én måte garnisonenkan gjøre dette på. Det er imidlertid uheldig dersom Forsvarets bidrag i dettetilfellet ble oppfattet negativt.

Barth Eide skriver at forespørsler til forsvaret om å delta på sivilearrangementer alltid vurderes nøye, og at det nå pågår et arbeid for å revidereretningslinjene for dette.

- To søringer diskuterer avisoverskrift

— Jeg synes på en måte det er morsomt at et kunstprosjekt blir tatt påalvor, og blir tatt opp i Stortingets spørretime, men premisset er helt feil,sier Morten Traavik til Aftenposten.no

Traavik spør hvordan Høglund mener norske soldater har blitt misbrukt ikunstprosjektet.

- Jeg vil sterkt utfordre Høglund til å se igjennom alt av filmmateriale som dokumenterer prosjektet og vise meg konkret hva som er propaganda for det nordkoreanske styressettet, og hvordan det har blitt misbrukt. Hvordan kan naturbilder av nordområdene, samer i solnedgang og bilder av min syvmåneder gamle sønn brukes som nordkoreansk propaganda?

— Forsvarsministeren skriver at prosjektet har fått en "annenvinkling" - det er også bare oppspinn. Uansett hvordan man tolker dette,ser det ut til å være den gamle visa med to søring-politikere som diskuterer en avisoverskrift, i stedet for å sette seg inn i nordområdepolitikken, sier Traavik.

Norgesrekordforsøket var en del av hans prosjekt "The PromisedLand", et kunstverk i tre deler, som Traavik har utviklet i og omNord-Korea.

— Hvis Høglund kjenner noen som har vært i Nord-Korea har vel de fortalt ham at det er et av verdens mest avsondrede land, som ikke samarbeidermed mediene utenfor - hvilke nyhetskilder skulle de da bruke, for å kunne fåfatt på dette og spre det som propaganda?, spør Traavik.

- Her er det Høglund, og ikke Nord-Korea, som er propagandisten. Det erhan som sprer løgn og oppspinn som er skuffende enkelt å tilbakevise.

Ingen klager

Hverken Forsvarsdepartementet eller Forsvarsledelsen har ikke de fåttnoen klager på Traaviks prosjekt i Kirkenes.

— Vi har ikke fått noen reaksjoner, foruten en privatperson som har ringtinn, sier seniorrådigver i kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet,Asgeir Stange Brekke.

— Vi kan ikke se på dette tidspunkt at vi har mottatt noen henvendelser isaken, sier oberstløyntant Bent-Ivan Myhre, forsvarssjefens talsmann.

Morten Høglund sier han er fornøyd med svaret fra Barth Eide, og glad forat Forsvarsdepartementet vil gå igjennom retningslinjene sine.

— Jeg vil ikke gå videre med saken, med mindre det skulle dukke opp nyeforhold, sier Høglund.

- Honnør til GSV

Traavik sier han synes det er leit hvis Garnisonen i Sør-Varanger får noe annet enn ros som følge av prosjektet.

— Jeg synes i så fall at det er dypt urettferdig, om noe så burde GSV hatt honnør forat de tør å være med på noe som ikke bare er et viktig kulturelt tiltak, somhar gitt internasjonal og nasjonal oppmerksomhet til landsdelen, men også noesom burde vært modell for en selvsikker og åpen militærmentalitet. Her åpner man opp for å prøveut nye former for samarbeid. Jeg håper de slipper å få kjeft for å ha vært medi et fredsskapende tiltak, noe som forsvarsledelsen selv sier de er så glad i. GSV har vistat de er nysgjerrige på verden og har tilløp til selvstendig tenkning, noe som ikke alltid oppmuntres hosforsvarsledelsen, sier Traavik.

Traavik har samarbeidet med Forsvaret før - men det fikk en brå slutt daden russiske presidenten kom på besøk:

Les også

Discotanks ble for drøy kost

I 2010 var Traavik første huskunstner på Forsvarsmuseet, med tilhold på Akershus festning. Ordningen fikk navnet "Hærwerk". Men to av fem avtalte prosjekter, bleimidlertid stanset av forsvarsledelsen. Den første installasjonen, en rakett med et påtredd kondom, ble tatt ned fleremåneder før tiden, for ikke å risikere å fornærme Russlands president, DmitrijMedvedev, da han besøkte Oslo i forbindelse med undertegnelsen av delelinjeavtalen.

Les også

Se norske NATO-soldater ta ordre fra nordkoreanske instruktører

FS00015946.jpg