Korridorpasienter døde av hjertestans på Ahus

I en bekymringsmelding til ledelsen og tillitsvalgte ved Akershus universitetssykehus peker sykepleierne på at pasienter dør mens de ligger i korridorene.

De ansatte ved Ahus har sendt en bekymringsmelding til ledelsen og tillitsvalgte.

Brevet fra sykepleierne ble sendt i slutten av oktober i fjor, men uten at de har fått noen tilbakemelding fra ledelsen ennå. I brevet peker sykepleierne på at de i lang tid har opplevd uforsvarlig drift ved medisinsk divisjon, og at det får konsekvenser for pasientsikkerheten og arbeidsforholdene, skriver VG.

Sykepleierne skriver at døende pasienter blir overlatt til seg selv, nyansatte får ikke god nok opplæring, pasienter får ikke tilstrekkelig hjelp, ansatte gjør feil med medikamenter og korridorpasienter må undersøkes uten tilstrekkelig skjerming.

Les hele saken med abonnement