Norge

Karbon slippes fri ved graving i urørt natur. Et argument for å droppe store vindparker, mener naturvernere.

Vindparker bygges ofte i urørt natur. Det kan gi negativ klimaeffekt, mener flere naturvernorganisasjoner.

Fjellrevene er truet og det brukes store summer på å redde de få som er igjen. Men i tillegg til naturvernet er Hardangervidda og andre deler av norsk fjellheim en av landets største karbonbanker.
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen
  Journalist

Nylig offentliggjorde Norsk institutt for naturforskning (NINA) en rapport som viste at det er lagret ca. 500 ganger så mye karbon i norsk natur, som det Norge slipper ut av klimagasser hvert år.

En av konklusjonene var at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred.

– Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening.

– Klimatiltak som ødelegger viktig natur, må skrotes. Man redder ikke verden ved å ødelegge den bit for bit, sier han.

Les også

Forskere avslører: Enorme mengder karbon er lagret i norsk natur

Syv av Norges frilufts- og naturvernorganisasjoner krever nå at Regjeringens kommende stortingsmelding om vindkraft på land må ta med denne kunnskapen i beregningene. Hvis ikke kan klimatiltaket vindkraft få negativ klimaeffekt, mener de.

Vindturbiner synes godt i landskapet, og noen mener det forringer norsk natur. Nå viser det seg at selve utbyggingen i urørt natur fører til større CO2-utslipp enn man har visst.

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, Norsk Friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Den nye NINA-rapporten viser at å bevare intakt natur ikke bare er viktig for naturmangfoldet i seg selv. Det er også viktig for å stoppe katastrofale klimaendringer. Vi må slutte å bygge ned den verdifulle naturen vår, og det gjelder også i vindkraftsaker, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Noe natur er faktisk så verdifull at den har større verdi som urørt, enn som utbygd. Det må det nye konsesjonssystemet også innse. Vi trenger en vindkraftpolitikk som sørger for å la nok natur ligge, sier styreleder Per Hanasand i Turistforeningen.

Under bena til moskusen på Dovrefjell er det langt mye mer karbon enn forskerne har vært klar over. Fjell-vern er derfor et viktig klimatiltak.

Organisasjonene krever:

 • Det nye konsesjonssystemet må sikre natur- og friluftslivsområder, både som karbonlager, som leveområder for arter og som kilde til naturopplevelser.
 • I NINA-rapporten står det at «ikke-forvaltede og tilsynelatende uproduktive økosystemer, som alpine naturtyper og våtmarker, har en betydelig evne til å binde og lagre karbon.» Denne kunnskapen må tas i bruk når det planlegges for vindkraftutbygginger.
 • Andre land har utviklet verktøy for å ta hensyn til naturens verdi som karbonlager ved store arealinngrep. Det må Norge også ha. Skotske myndigheter har utviklet en egen karbonkalkulator hvor utbyggere og andre kan beregne karbonavtrykket til planlagte vindkraftverk.
Les også

Regjeringen godkjenner Equinors flytende havvindmøller

Vindmølleparken på Smøla er en av Europas største. Hvor mange slike parker skal bygges i Norge og hva skal til for å få tillatelse? Det skal besvares i Regjeringens kommende stortingsmelding.

Generalsekretær Christian Steel i Sabima sier:

– Myr har klodens høyeste karbontetthet og en tiendedel av Norges areal er myr. Bygger vi vindkraft på myrene våre kan vi i verste fall ende med en negativ klimaeffekt.

Statsråd: Må bygge ned mindre natur

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra olje- og energiminister Tina Bru. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke kommentere den kommende meldingen, etter som den skrives av i Brus departement. Han har følgende generelle kommentar:

– Å ta vare på naturens naturlige karbonlagre er en kjempeviktig del av klimaløsninger og klimakur Hvordan konkret det skal skje vil vi komme tilbake til. Men det er ingen tvil om at vi må bygge ned mindre norsk natur, sier han.

Les mer om

 1. Klimakrisen - dette skjer
 2. Vindkraft
 3. Klima
 4. Natur
 5. Naturvernforbundet
 6. WWF
 7. Turistforeningen