FHI sletter alle data fra appen Smittestopp

Folkehelseinstituttet har fått varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling i Smittestopp fra Datatilsynet. De er sterkt uenige i avgjørelsen.

16. april lanserte myndighetene Smittestopp, en app som skulle gjøre sporingen av koronasmitten enklere. Nå stanser Folkehelsetilsynet å samle inn informasjon fra appen.

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på instituttets hjemmeside.

Fredag sendte Datatilsynet Folkehelseinstituttet varsel om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

Tilsynet har tidligere varslet at de vil gjennomgå dokumentasjon knyttet til Smittestopp fordi appen samler inn for store mengder personopplysninger, som å overvåke bevegelsesmønsteret til den som bruker appen og hvem vedkommende er i kontakt med.

– Det vi spesielt reagerer på, er at de bruker en teknologi som er mer personverninngripende enn nødvendig, med både GPS og blåtann. Vi mener at de kunne fått den nødvendige dataen ved å kun bruke blåtann. Her går også EUs personvernråd langt med å si at man ikke skal bruke GPS, i sine retningslinjer, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til Aftenposten.

– Tolererer mer i krise

Datatilsynet har evaluert nytteverdien av appen opp mot personvernhensyn.

Konklusjonen er at koronaviruset ikke er en stor nok trussel til å drive overvåkingen i stor skala.

«Fra dagens situasjon – med lav smitteutbredelse, lav oppslutning om Smittestopp og mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak – anser vi imidlertid ikke lenger Smittestopp som et forholdsmessig inngrep i den enkelte brukers personvern.», skriver Datatilsynet i sitt varsel til FHI.

– Det må ses i lys av smittesituasjonen. I en ekstrem krise tolereres mer inngripende tiltak. Det sier seg selv. Vi ville aldri akseptert at man gjorde dette i en situasjon uten smitte, utdyper Thon.

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet mener det er for få smittede og for få brukere av Smittestopp-appen til å se gjennom fingrene med massiv overvåking. – De skriver selv det er så få brukere at det er vanskelig å få validert om de varsler de riktig personene, sier han.

– Svekker beredskapen

Fra tirsdag stoppes datainnsamlingen i appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig, varsler FHI.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, legger Stoltenberg til.

Les også

Datatilsynet ut mot myndighetenes smitteapp – varsler pålegg

Uenige om nytte

Det er uenighet mellom Datatilsynet og FHI om appens nytte i en tid hvor smittespredningen er lav.

– Deres vurdering er at det er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen er lav og smittesituasjonen er som den er. Vi mener det er nå appen er nyttig. Vi må styrke testing og sporing for å unngå en ny oppblussing av smitte, sier Camilla Stoltenberg.

Les også

De har testet smitteappene. Her er erfaringene fra resten av verden.

– Ikke noe korstog

Thon i Datatilsynet opplyser at det er FHIs valg å stanse all innsamling og lagring av data med en gang. Han vil ikke være med på at Datatilsynets innvendinger fører til svekket smitteberedskap. Han mener det er mulig å lage lovlige smittesporingsapper.

– Jeg er sikker på at man kan lage en teknologi som ikke er bryter med personvernforordningen. Dette er ikke et korstog mot teknologi eller smittesporing. Hvis FHI tar personvern på alvor, så er det mulig å få til dette ved en annen teknologi, sier direktøren i tilsynet.

– Bør folk skru av eller slette appen?

– Vi har sagt at folk må vurdere selv. Men slik jeg forstår det nå, så samler uansett ikke appen inn data lengre. Den bare tar en del strøm, svarer Thon.

600.000 brukere

Folkehelseinstituttet har frist til 23. juni til å svare Datatilsynet. Foreløpig har innsamling av data i Smittestopp-appen kun vært testet i tre kommuner, og det lave antallet smittede personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte.

Appen er blitt lastet ned 1,6 millioner ganger, og har nesten 600.000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni. FHI anbefaler folk å beholde appen på telefonen.

Les også

FHI trosset ekspertgruppen da de lanserte Smittestopp-appen

Statsministeren og helseministeren forsvarer Smittestopp

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) forsvarer Smittestopp-appen, men understreker samtidig at FHI må gjøre endringer.

Folkehelseinstituttet har stoppet all innsamling av data fra appen, fordi Datatilsynet har nedlagt midlertidig forbud.

– Jeg mener vi fortsatt må kunne ha appen framover, men så skal Folkehelseinstituttet se om de kan gjøre endringer i den som gjør den mer i tråd med det Datatilsynet kan akseptere, sier statsministeren til NTB.

– Det er klokt at FHI nå har stoppet all innsamling av data og sletter alle personvernopplysninger inntil videre, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til NTB.