Norge

Flere smittet av tarmbakterie – FHI starter utbruddsetterforskning

Det er startet utbruddsetterforskning etter økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia. De fleste smittede er kvinner.

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Foto: Folkehelseinstituttet / NTB scanpix
  • NTB

Det er påvist smitte hos 13 personer, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). De fleste pasienter er kvinner mellom to og 57 år, bosatt i Agder, Oslo, Rogaland og Trøndelag.

Det er funnet bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 smittede, og alle prøvene er tatt i løpet av de to siste ukene i mai og første uke i juni.

– Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, som normalt varer én til tre uker. Yersiniabakterier smitter hovedsakelig via matprodukter som svinekjøtt, forurensede grønnsaker og salat, eller via ikke-desinfisert drikkevann.

Bakterien forekommer i tarmen både hos husdyr, særlig gris, og ville dyr. Hund og katt kan også være bærere av bakterien. Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet.

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Smittevern