Flere smittet av tarmbakterie – FHI starter utbruddsetterforskning

Det er startet utbruddsetterforskning etter økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia. De fleste smittede er kvinner.

Folkehelseinstituttet har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Foto: Folkehelseinstituttet / NTB scanpix

Det er påvist smitte hos 13 personer, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). De fleste pasienter er kvinner mellom to og 57 år, bosatt i Agder, Oslo, Rogaland og Trøndelag.

Det er funnet bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 smittede, og alle prøvene er tatt i løpet av de to siste ukene i mai og første uke i juni.

– Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, som normalt varer én til tre uker. Yersiniabakterier smitter hovedsakelig via matprodukter som svinekjøtt, forurensede grønnsaker og salat, eller via ikke-desinfisert drikkevann.

Bakterien forekommer i tarmen både hos husdyr, særlig gris, og ville dyr. Hund og katt kan også være bærere av bakterien. Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet.