Norge

Nå flyr flere ambulansehelikoptre i «blinde»

Tidligere måtte legehelikoptrene stå på bakken når sikten var dårlig. Takket være GPS-teknologi kan luftambulansen på Østlandet nå gjøre betydelig flere oppdrag enn før.

Norsk Luftambulanse er første operatør i Europa som har utviklet et system for instrumentinnflyvning til andre steder enn flyplassene.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Lave skyer, dårlig sikt og fare for ising har ofte ført til at mange legehelikopter-oppdrag må kanselleres. Men et egenutviklet nett av forhåndsbestemte ruter og innflyvninger gjør at helikoptrene på Østlandet nå kan fly ved hjelp av GPS, til tross for dårlig sikt.

På én uke i november ble 19 av 21 oppdrag fra Lørenskog-basen løst ved hjelp av instrumentflyvning. For få år siden ville disse oppdragene sannsynligvis blitt kansellert, og alvorlig skadede pasienter hadde måttet vente lenger på akutthjelp, ifølge basesjefsflyger Bent Næss ved Norsk Luftambulanse på Lørenskog.

– Uten GPS-verktøyet ville sannsynligvis 30–40 av oppdragene i oktober og november ha blitt kansellert bare på Lørenskogbasen. På mange av de andre basene på Østlandet er situasjonen den samme, sier Næss.

Les også

Lastebilsjåfører blokkerte GPS-signalene til ambulansehelikopter. Det skjer stadig oftere.

Første operatør i Europa

Norsk Luftambulanse er første operatør i Europa som utviklet et system for instrumentinnflyvning til andre steder enn flyplassene.

Siden 2006 er et nettverk av kartruter i lav høyde gradvis bygget opp. Forhåndsbestemte innflyvningsruter fantes fra før til flyplasser, men ikke til sykehus og andre landingssteder som ofte brukes av ambulansehelikoptrene. Luftambulansen har bygget ut et helt nytt rutenett, i samarbeid med den statlige Luftambulansetjenesten HF og de regionale helseforetakene.

I tillegg gir nesten 100 værkamerastasjoner svært nøyaktig informasjon om været langs flyruten. Det gjør det mulig å planlegge raskeste og sikreste vei til målet.

Les også

Danske leger på norske vinger

Skal bygges ut flere steder

Norsk Luftambulanse har nå innflyvninger til over 60 sykehus, baser og andre landingssteder i Norge. Nettverket er aller best bygget ut på Østlandet, men arbeidet med å utvide nettverket i resten av Norge, pågår for fullt. Nord-Norge er et stort satsingsområde.

Organiseringen av Helse-Norge i dag baserer seg på at pasienter skal komme seg raskt inn til de store sykehusene. Uten GPS-nettverket, ville ikke like mange akuttpasienter fått så rask hjelp som i dag, ifølge flyoperativ fagsjef Erik Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– I Europa er vi nesten alene om denne teknologien. Sveits har begynt å bygge ut samme type nettverk, men Norsk Luftambulanse er fortsatt i front, sier Normann.

Hindres av gammelt regelverk

Selv om teknologien gjør det mulig å fly i svært dårlig vær, må fortsatt en del legehelikopter-oppdrag avvises på grunn av et strengt regelverk. Selv om 21 oppdrag lot seg løse i uke 47, måtte likevel åtte oppdrag avvises på grunn av værforholdene på Østlandet.

– Vi ønsker å få lov til å ta av og lande i enda dårligere vær, men hindres av et gammelt regelverk, som ikke tar høyde for de nye verktøyene. Vi er i dialog med det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA for å prøve å få endret reglene, og dermed kunne hjelpe enda flere pasienter på raskeste måte, sier Normann.

Les mer om

  1. GPS
  2. Luftambulansen
  3. Beredskap
  4. Sykehus