Betydelig økning i flåttbårne sykdommer

Mens det er nedgang i antall tilfeller av de fleste smittsomme sykdommer på grunn av smitteverntiltakene, har flåttbårne sykdommer økt med 37 prosent.

Det er registrert en økning på 37 prosent i antall tilfeller av flåttbårne sykdommer til nå i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Hittil i år er det meldt om 142 tilfeller, mot 104 tilfeller i 2019. Det vil si en økning på 37 prosent, og dette skyldes trolig at folk har vært mer ute i skog og mark og dermed blitt mer eksponert for flått, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved FHI.

Det gjelder blant annet borreliose.

Mindre smittsomme sykdommer

Ellers har antall tilfeller av andre smittsomme sykdommer vært lavere enn i 2019 i april, mai og juni, etter nedstengningen i mars.

Trenden fortsatte i siste halvdel av juni, da det ble innmeldt 577 tilfeller av smittsomme sykdommer, som ikke er covid-19, til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er en nedgang på 33 prosent fra tilsvarende periode i 2019. Det er kun for sykdommer forårsaket av resistente bakterier det ikke er registrert nedgang.

Skyldes koronatiltak

– Vi regner med at dette i stor grad skyldes at vi på grunn av covid-19-tiltakene i større grad holder oss hjemme når vi er syke, har vært flinke med god håndhygiene og at vi holder avstand til andre mennesker, sier Pawel Stefanoff, som er lege ved Avdeling for smittevern ved Folkehelseinstituttet.

– Samtidig har det vært en økning i antall registrerte sykdomstilfeller fra første halvdel av juni, etter at folk begynte å reise og bevege seg mer, legger han til.

Folkehelseinstituttet har undersøkt om nedgangen kan skyldes forsinkelser i innmeldingene til MSIS, men opplyser at dette ikke ser ut til å være tilfelle. Det understrekes imidlertid at det tar lengre tid enn vanlig å få inn utfyllende informasjon om rapporterte tilfeller.