Buss for tog er blitt en sommertradisjon på Østlandet. Nå faller antallet reisende kraftig.

Under halvparten reiser med buss for tog sammenlignet med i fjor. Ruter rapporterer om færre passasjerer. Færre kjører bil til Oslo. Men at folk ikke er på farten, har en forklaring.

Det var ekstra stille på spor 19 på Oslo S søndag morgen. Men Vy og Bane Nor opplever langt mindre trykk på buss for tog denne sommeren enn tidligere år. Likevel er rundt 500 busser, fordelt på 1750 avganger mellom kl. 04.00 og 02.30, i sving hver dag.

Hvert år fra og med 2009 har deler av lokaltogtrafikken rundt Oslo vært stengt om sommeren. Det er den også i år. Men situasjonen for de reisende er knapt til å kjenne igjen fra fjoråret og årene tidligere. Da har det i perioder vært kaos.

– Reisemønsteret har vært preget av sol. Finvær har gjort at mange har reist ettermiddag, kveld og i helgene, noe som har gjort at vi har satt inn ekstra kapasitet på avganger da, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

– Men alt i alt har vi under halvparten av passasjerene som normalt reiser med buss for tog. Spesielt er fallet stort i uken vi har bak oss, sier Scholz.

Situasjonen er den samme hos Ruter.

– Vi har ikke eksakte tall. Men vi ligger et godt stykke under en normaluke og generelt under det som er vanlig for disse ukene, sier pressevakt Sofie Bruun.

Samtidig er det færre biler enn i fjor sommer på den største innfartsveien til Oslo.

Aftenposten tok utgangspunkt i torsdag denne uken. Da passerte 61.000 biler Lysakerlokket langs E18 på grensen til Oslo. Torsdag 11. juli i fjor var tallet 68.000. Mønsteret er det samme uken sett under ett.

Så hvor er folkene som ellers ville vært på farten?

Les også

Buss for tog skapte kaos i morgenrushet. – Dette er helt håpløst

Svar: De følger rådene fra myndighetene

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy og forskningsleder Susanne Nordbakke i Transportøkonomisk institutt (TØI) tror at hjemmekontor fortsatt er en viktig forklaring på hvorfor så få reiser.

– Folk er flinke til å følge reglene som handler om ikke å reise om det ikke er nødvendig, reise på andre tider av døgnet og ha hjemmekontor, sier Scholz.

Nordbakke er enig og har også en forklaring på hvorfor så mange fortsetter med hjemmekontor til tross for at myndighetene har lettet på råd og restriksjoner.

– Vi blir stadig mer effektive hjemme

TØI har i flere omganger spurt nordmenn om hvordan de reiser og hva de får ut av å ha hjemmekontor.

I juni fikk TØI dokumentert at lojaliteten til myndighetenes råd er en viktigere grunn til at de reiser lite enn frykt for smitte. I en meningsmåling svarte hele 44 prosent at det var oppfordringen fra myndighetene som gjorde at de lot være å reise kollektivt. Rundt en tredjedel svarte at de lot være for å unngå å bli smittet.

Men kanskje vel så viktig: Flere oppgir at de er mer effektive på hjemmekontor nå i sommer enn i april.

I juni svarte 74 prosent i Oslo og omegn at de var like effektive eller mer effektive på hjemmekontor enn på vanlig arbeidsplass. I april svarte 52 prosent det samme.

– Vi tror at hjemmekontor fungerer for dem som fortsatt jobber hjemme. Mens de som var mindre effektive på hjemmekontoret, er tilbake på jobb om de har mulighet til det, sier forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI.

I juni, da mange begynte ferie, jobbet fortsatt 38,7 prosent i Oslo og omegn på hjemmekontor, mot 55,8 prosent i april.

Ikke minst denne uken har passasjertallene dalt på Ruters reiser i Oslo og omegn. Men det er ikke grunnen til at Vy og Ruter nå gradvis fjerner merkene med «ikke sitt her». Grunnen til det er myndighetenes nye reiseråd som åpner for å sitte skulder ved skulder.

Men vil ikke bare jobbe hjemmefra

Ifølge TØIs undersøkelser, som gjennomføres av Kantar, oppgir hver fjerde person i Oslo og omegn at de har endret reisevaner under koronaperioden. At flere sykler og går, er med på å forklare hvorfor det er færre som reiser for tiden.

Men vil folk fortsette å jobbe hjemmefra?

– Mange trives hjemme og synes det er fint ikke å bruke tid på transport til arbeidet. Hverdagen blir roligere. Men det virker ikke som om folk ønsker å være hjemme hver dag. Bare 4 prosent oppgir at de ønsker å jobbe hjemmefra permanent, så dette er neppe et alternativ for de fleste, tror Susanne Nordbakke.

Mange oppgir dessuten at de savner det sosiale på jobben.

TØIs tall viser at 31 prosent kan tenke seg å jobbe hjemmefra én til to dager i uken. 8 prosent sier de ønsker å gjøre dette tre til fire dager i uken.

– Til sammen blir dette nærmere 40 prosent. Dette er positivt med tanke på at bruk av hjemmekontor kan redusere bilbruk, trengsel og køer, sier Nordbakke.