Norge

Automatisk mobil 25 år

I dag er det 25 år siden det nordiske mobiltelefonsystemet NMT åpnet i Norge. Det er hele 40 år siden den aller første mobiltelefonsamtalen var mulig her i landet.

En stolt geraldirektør for Televerket, Kjell Holler, åpnet i 1981 det automatiske mobiltelefonsystemet-NMT
  • Klaus Børringbo
    Leserutviklingssjef

Les også:

Les også

  1. Mobilen fyller 50 år

  2. Mobiltelefonens norske historie

Bildeserie: Mobil nostalgi


Den 10. november 1981 ble begivenheten markert ved at den gang Televerkets generaldirektør Kjell Holler — ringte via en mobiltelefon til NRKs daværende korrespondent i Vest-Tyskland, Jens Solli.

"Hollers første samtale med den automatiske mobiltelefonen gikk til NRKs korrespondent i Bonn. Forbindelsen var meget god," skrev Aftenposten i sin reportasje fra åpningen.

NMT-systemet så dagens lys etter at televerkene i de fire nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark og Finland, i over 12 år hadde samarbeidet om utviklingen.

Inntil da hadde alle landene sine egne spesielle systemer, og ingen "snakket" sammen.

Felles nordisk system

Etter å ha blitt enige om en felles nordisk standard og et felles frekvensområde for systemet, ble det altså mulig å ringe fra samme telefon – og til hverandre i de fire landene.

Ingen andre land hadde på dette tidspunkt kommet så langt. NMT ble dermed ved åpningen anerkjent som verdens mest avanserte system, og et forbilde for utbygning av lignende systemer i både Europa og USA.

"Når Østlandsområdet nå er først ute med Televerkets nye system, besørges samtalene via ca. 70 basistasjoner fra Dovre i nord til Kragerø i sør. "

"Når hele landet blir tilsluttet systemet vil fire datamaskinstyrte mobiltelefonsentraler over hele landet sørge for forbindelsen mellom basisstasjonene," rapporterte Aftenpostens journalist.

Mulig med roaming

For først gang gjorde NMT-systemet det altså mulig å ringe fra egen mobil – fra et annet land - såkalt "roaming". Dette ga etter hvert ideen om, og la grunnlaget for, et globalt mobilsystem. På begynnelsen av 1990-tallet ble det digitale mobiltelefonsystemet GSM innført i Europa og en rekke andre land.

Utover i 1980-årene ble NMT-systemet en stor suksess her i landet. Etterspørselen ble snart så høy at kapasiteten ble sprengt. I 1986 åpnet Televerket NMT-900 som en avlastning. Men interessen fortsatte å øke.

I 1990 ble det ført mer enn 100 millioner mobiltelefonsamtaler i Norge, via NMT.

40 år siden starten

Det automatiske mobiltelefonsystemet NMT ble altså startet oppi 1981, for 25 år siden.

Men allerede i desember 1966 ble det førte manuelle mobiltelefonsystemet lansert i Norge. Mobiltelefonen har med andre ord 40-årsjubileum om få uker.

Mer om mobiltelefonens historie i Norge, kan du lese her, og på nettsidene til Norsk Telemuseum.

Denne mobiltelefonannonsen fra 1980 skulle friste med "bærbar" mobiltelefon, som kunne bæres i stresskofferten. Legg mekre til de hvite knokene til modellene. Denne var nok ikke akkurat lett å bære på.
Aftenposten dekket åpningen av NMT i november 1981.