Statsråd kritiserer «dødsfarlig» ruskampanje. Men helsemyndighetene har selv støttet organisasjonen som står bak.

– Denne kampanjen kan være dødsfarlig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Farlig, misvisende og bryter norsk lov, mener Frps helsepolitiker.

En kampanje fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk har fått flere politikere til å reagere.

«Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så an virkningen»

«Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig.»

Ordlyden i en kampanje fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) har fått flere politikere til å reagere.

Kampanjen er finansiert med foreningens private midler, men tildelinger fra Helsedirektoratet viser at FTR mottok et tilskudd på 700.000 kroner i 2019. Dette skulle gå til «videreføring og utvidelse av Rusopplysningen.no», som er nettsiden kampanjen viser til.

– Denne kampanjen kan være dødsfarlig

Forrige uke la barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ut en Facebook-melding der han advarer mot kampanjen:

«Denne reklamekampanjen kan være dødsfarlig. Den bidrar til å normalisere og ufarliggjøre bruk av tunge narkotiske stoffer. Er dette et budskap vi vil gi til våre barn?» spør ministeren.

– Hva tenker du om at din egen regjering har bevilget penger til FTR og deres arbeid med å videreføre og utvide Rusopplysningen.no?

– Det er helt uakseptabelt å bruke offentlige midler på det som fremstår som en reklamekampanje for farlige og ulovlige rusmidler. Dette er skoleveien til tusenvis av ungdommer – og her møter de altså budskapet om at narkotika ikke trenger å være så farlig, bare du vet hva du gjør, sier Ropstad.

Ropstad avviser ikke at foreningen kan være kvalifisert til støtteordningen for andre deler av sitt arbeid, men mener det er viktig at offentlige midler ikke blir brukt til å finansiere reklamekampanjen (kampanjen er finansiert med private midler, journ.anm.). Han har merket seg reaksjonene:

– Jeg håper de tar reaksjonene på alvor. Plakatene bør ned så fort som mulig.

– Over 90 prosent av trafikken på nettsiden vår kommer fra folk som googler f.eks. GHB eller MDMA. Vi mener det er viktig og riktig å gi kvalitetskontrollert informasjon om rusmidler, sier Ina Roll Spinnangr, daglig leder i FTR.

– Ønsker Ropstad å sensurere livreddende informasjon?

Daglig leder i FTR, Ina Roll Spinnangr, mener det er Ropstads holdning til forebyggende arbeid som er farlig:

– Hvis Ropstad mener at budskapet er «dødsfarlig», er det rart at han velger å dele det på Facebook. Det som er dødsfarlig, er å kombinere GHB og alkohol. Ønsker Ropstad å sensurere livreddende informasjon?

Spinnangr sier informasjon kan forebygge skader og redde liv:

– I den nye overdosestrategien er det et mål å få folk til å ruse seg på tryggere måter, og det er også hensikten vår. Ufarliggjør vi bilkjøring i høy hastighet ved å minne om at bilbeltebruk kan redde liv?

Krever at politiet stanser kampanjen

Også helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen (Frp) har reagert sterkt.

– Politiet må fjerne plakatene umiddelbart. Dette er farlig, misvisende og bryter norsk lov, sier hun til Nettavisen.

Spinnangr har følgende kommentar til Bruun-Gundersens uttalelse:

– Jeg foreslår at hun som politiker setter seg bedre inn i både fakta om rusmidler og Norges Grunnlov.

Ap: – Ufarliggjør bruk av narkotika

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og talsperson i ruspolitiske spørsmål, har stilt skriftlig spørsmål til folkehelseministeren om kampanjen er i tråd med tilskuddsordnings formål, og om rådene organisasjonen gir, bør lyttes til.

– Jeg opplever at de ufarliggjør bruk av narkotika. Min frykt er at kampanjen senker terskelen for bruk og ikke bidrar til forebygging, sier Mørland.

Han mener plakatene fremstår nærmest som reklame:

– Dette er litt som at en organisasjon for bilister skulle lager en kampanje som sier: «Ida døde ikke da hun kjørte i 180 på veien. Hun så an føreforholdene og slakket av i svingene.»

– Jeg er for en nøktern, objektiv, ikke-moraliserende informasjon om rusmidler, men dette oppleves som en brukerveiledning, sier Tellef Inge Mørland (Ap).

Reagerer selv på kampanjen

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har ansvar for rusforebygging. Hun presiserer at det ikke er bevilget offentlige midler til kampanjen, men at hun skjønner at mange reagerer på den.

– Jeg reagerer selv på kampanjen, og synes den gir et feilaktig inntrykk av at rusmidler ikke er farlig å bruke, sier Listhaug. Hun mener ungdom ikke bør utsettes for denne typen budskap, men i stedet informeres om skadevirkninger av illegale rusmidler.

Onsdag møtte folkehelseministeren FTR etter at foreningen tok initiativ til et møte.

– Jeg kommer til å formidle at jeg håper de lytter til reaksjonene fra pårørende og andre, sier hun.