Kommunerevisjonen vil undersøke alle Lan Marie Bergs etater

Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene som er underlagt MDG-byråd Lan Marie Berg i Oslo.

Lan Marie Berg er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

Revisjonen vil undersøke hva Berg har visst og hva hun har informert bystyret om, skriver NRK.

Det skjer etter at det totalt ble avdekket 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

– Etter at vi ble gjort kjent med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene gjennom mediene, sendte vi krav om opplysninger til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. På bakgrunn av tilbakemelding fant vi grunnlag for å føre tilsyn med Energigjenvinningsetaten, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB.

– Virksomheten opplyste at de ikke hadde oversikt over omfang av eller type brudd, legger han til.

NRK avslørte forrige fredag de mange tusen bruddene på arbeidsmiljøloven i MDG-byråd Lan Marie Bergs etater for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Fredag kunne Aftenposten melde at de massive bruddene også gjelder andre etater i kommunen. Sykehjemsetaten har hatt 65.000 brudd på loven siden 2013.

Les også

Arbeidsmiljø og arbeidsmiljø, fru Berg | Andreas Slettholm

Gjennomførte tilsyn fredag

Tilsynet hos Energigjenvinningsetaten ble gjennomført fredag, og tema for tilsynet var arbeidstidsordningene og om etaten har system for å planlegge arbeidstid og følge opp at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

– I tillegg har vi nå besluttet å gjennomføre tilsyn med Byrådsavdelingen for finans, som er ansvarlig for Oslo kommunes personal- og arbeidsgiverpolitikk, sier Halmrast.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier til NTB at det er bra at Arbeidstilsynet reagerer.

– Vi har på eget initiativ allerede bedt internrevisjonen i kommunen om å foreta en egen gjennomgang, det jobbes nå med et mandat for dette. Vi ønsker at de ser på om vi har gode nok ordninger og systemer i kommunen til å følge opp arbeidstidsbestemmelsene. Vi ønsker Arbeidstilsynets tilsynssak velkommen, sier han.

Les også

Tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven ble aldri rapportert oppover i systemet

– Svært alvorlig sak

Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, mener det nå er viktig at all informasjon kommer fram.

– Dette er en svært alvorlig sak, og den blir stadig mer alvorlig. Det er naturlig at Arbeidstilsynet nå velger å åpne tilsynssak. Det vi er opptatt av, er at byråden nå sørger for at Arbeidstilsynet får gjort jobben sin, og at de får tilgjengeliggjort alt de måtte trenge av informasjon. Så langt har vi dessverre ikke sett vilje til dette fra byrådens side, sier han til NTB.

– Må følges opp nøye

Byråd Berg har selv erkjent at brudd har funnet sted i alle etatene hennes, og har gikk beskjed om at dette må følges opp i tiden fremover. Hun har videre bedt alle etatsdirektørene om en redegjørelse for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene.

Ifølge Berg har også etatene hennes fått et nytt system i perioden 2014 til 2019, som bedre skal kunne avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Gransker Berg

Tidligere i år avdekket NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven over 850 ganger siden 2017.

Berg, som har det øverste ansvaret for etaten, har fått kritikk for håndteringen av lovbruddene, og Kontrollutvalget i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskes.

Revisjonsfirmaet PwC har også igangsatt gransking etter påstandene om lovbrudd i etaten. Rapporten skulle etter planen være ferdigstilt denne uken, men har blitt utsatt til 22. oktober.