Alle kjente virus er sjekket ut etter hundedødsfall. Tre nye sykdomstilfeller meldt inn.

Hittil er 18 hunder bekreftet døde av ukjent årsak. Forskerne vet fortsatt ikke om den skyldes smitte, men de fokuserer på bakterien Providencia alcalifaciens.

De små, svarte stavlignende prikkene er bakterien Providencia alcalifaciens.

– Alle kjente virus er sjekket ut, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet. Men det betyr ikke at den mystiske hundesykdommen ikke kan skyldes et annet, mer uvanlig virus.

Mattilsynet har siden torsdag mottatt tre nye meldinger om syke hunder i forbindelse med det pågående sykdomsutbruddet.

De tre hundene har lignende symptomer på sykdom, og tilfellene er fra Akershus og Troms. Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer rundt om i landet, skriver NTB. Ifølge tall fra spørreundersøkelsen har det så langt vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august.

Les også

Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

Hittil er 15 hunder obdusert, av disse er den samme bakterien påvist i 12 av dem. Ifølgeveterinær og forsker Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet kan det tenkes at bakterien også har infisert de tre andre hundene uten at den ble funnet under obduksjonen.

I tillegg er det enda en død hund som ligger klar for obduksjon.

Forskerne jobber fortsatt på spreng for å finne årsaken til at hunder får diaré og dør, særlig i Oslo-området.

Leter videre etter svar

Forskerne jakter på flere svar, men først må dødsårsaken avdekkes. Hittil er det ikke engang sikkert at den skyldes smitte, det kan være en sykdom, forgiftning, en parasitt eller en kombinasjon av flere årsaker.

Forskerne leter etter fellestrekk, men så langt skal de ikke ha funnet noen. Bortsett fra den sjeldne bakterien Providencia alcalifaciens.

Les også

Vet ikke om vi vil få svar på hva hundene er blitt syke av

– Rundt 30 døde

– Vi vet ikke eksakt hvor mange hunder som er døde av sykdommen fordi det ikke finnes noe felles register, men vi antar at tallet er rundt 30, sier Haukaas.

De første tilfellene ble oppdaget 4. september på et veterinærkontor. Etter en spørreundersøkelse er det rapportert inn 173 tilfeller der hunder har kommet inn til veterinærer over hele landet med blodig diaré.

– Det er ikke en uvanlig tilstand hos hunder, i mange av tilfellene kan det skyldes forskjellige årsaker og ikke nødvendigvis av det samme som har medført dødsfall, sier Haukaas.

Båndtvang

Båndtvangen opphørte 20. august, to uker før de første tilfellene ble rapportert inn til myndighetene. Samtidig ser det ut til at de fleste tilfellene er konsentrert rundt Oslo. Det ser også ut til å være et faktum at det ikke er rapporter om slike funn i Sverige eller andre naboland. Dette er bare noen av det forskerne må forholde seg til når de prøver å finne svar.

Les også

Hundesykdom trolig ikke veldig smittsom

Eterhvert som svarene har kommet inn fra obduksjoner, spørreundersøkelser og andre metoder, har forskerne krysset av sykdommer og andre årsaker. Nå er alle de vanlige virusene krysset ut, sammen med vanlige sykdommer.

– Vi undersøker bakterien for å finne ut om det er slektskap mellom dem. vis det skule vise seg at det er slektskap mellom bakteriene, har vi et utbrudd. Da har vi mest sannsynlig samme smittekilde, sier Haukaas.

Da blir oppgaven å finne smittekilden, hvorfor bakterien opptrer nå og ikke minst hvorfor hundene dør av den.