Norge

- Riving av høyblokk mest sannsynlig

Det går trolig mot riving av høyblokken i regjeringskvartalet, for å gi plass til et mer moderne og sikrere regjeringskvartal.

Blokken i regjeringskvartalet sett fra Olje- og energidepartementet. Bildet er tatt 23. juli, dagen etter at bomben gikk av.
  • Jørgen Svarstad

Les også

  1. Terrorofre får beskjed om å holde munn

  2. Bare én statsråd har øvd på terror i løpet av ti år

  3. Rapport om Høyblokken er klar

Ifølge VG, som har snakket med flere kilder som har kjennskap til arbeidet med å vurdere høyblokken, er riving den mest nærliggende konklusjon. Rett over nyttår skal departementsråd Ingelin Killengreen gi sine samlede anbefalinger om høyblokken til fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap). Det VG betegner som sentrale kilder, forteller at statsråden allerede har tatt høyde for at riving blir den endelige beslutningen. Men beslutningen blir først tatt etter at en rekke faglige råd er innhentet, og regjeringen har gjort en grundig politisk vurdering.

Fasadene må bygges opp igjen

Det som taler for riving, er blant annet at skadene på fasaden, vinduer og interiør er så store at alt innenfor fasadene må skrelles ut og bygges opp igjen. Dette vil være mer kostbart enn å bygge en ny bygning. Selve konstruksjonen er i god nok forfatning til at den kan bli stående. En alternativ rømningsvei til det ene trappeløpet som eksisterer i dag, vil stjele mye plass fra de tilgjengelige kontorlokalene. Det samme vil nytt ventilasjonsanlegg i forbindelse med bombesikring og forsegling av vinduene gjøre.Totalt sett krever en gjenoppbygging så store investeringer at økonomiske hensyn taler for riving og oppføring av et sikrere, mer moderne og tidsmessig bygg, skriver avisen .Til sist tilsier sikkerhetsvurderinger at det er lite hensiktsmessig å legge Statsministerens kontor, som er nasjonenes maktsentrum, tilbake på toppen av et høyt bygg midt i Oslo sentrum.