Norge

Ny studie: Barn som bruker skjerm om morgenen før skolen, har økt risiko for språkvansker

– Det er helt essensielt å ha kontakt ansikt til ansikt for å utvikle både språk og forstå emosjoner, sier Věra Skalická, forsker ved NTNU.

Ifølge en nylig publisert fransk studie har barn som eksponeres for skjermbruk på morgenen før barnehage og skole, tre ganger større risiko for å utvikle problemer med språket.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Barn som våkner tidlig, maser eller er trøtte og grinete mens du sjonglerer frokost, matpakker, påkledning. På hektiske morgener er det lett å putte en mobil eller Ipad i barnas hender. Med ett sitter de stille, suggerert inn i det blå lyset fra skjermen, og du kan ordne det du skal i ro og fred.

Men resultatene i en fersk fransk studie kan tyde på at det ikke er så lurt å ty til en skjerm som «barnevakt» om morgenen. I hvert fall ikke når det gjelder barnas språkutvikling.

Studien konkluderer med at barna som ble eksponert for skjerm på morgenen før barnehage eller skole, hadde tre ganger større risiko for å utvikle språkvansker. Hvis barna i tillegg sjelden eller aldri diskuterte det de så på skjermen med foreldrene, var risikoen seks ganger høyere for å utvikle språkvansker.

Barn mellom 3 og 6 år

Studien ble gjennomført ved Université de Rennes i Frankrike og nylig publisert av Santé publique France, som kan sammenlignes med Folkehelseinstituttet i Norge. 276 barn mellom 3,5 og 6,5 år deltok i studien. 167 av barna var diagnostisert med språkvansker, mens kontrollgruppen på 109 barn ikke hadde en slik diagnose.

Barna ble rekruttert av leger og logopeder, og barnas foreldre fylte ut spørreskjemaer om barnet, familien, medisinske forhold og om barnets tilgang til og bruk av skjermer, enten det er Ipader, mobiltelefoner, TV eller datamaskin.

Les også

WHO fraråder all skjermtid for de minste. – Moralistisk, mener Hedvig Montgomery

Sliter på barnets oppmerksomhet

Dataene viste at 44,3 prosent av gruppen med språkvansker ble eksponert for skjermbruk om morgenen før barnehage og skole. Til sammenligning gjaldt det bare 22 prosent av barna i kontrollgruppen. I snitt brukte de skjerm i 20 minutter om morgenen.

Skjermeksponering om morgenen før barnehage og skole ble ifølge studien statistisk koblet til primære språkvansker, uavhengig av andre variabler. Forskerne skriver i studien at det kan forklares med at eksponering om morgenen sliter på barnets oppmerksomhet, slik at barnet blir mindre i stand til å lære resten av dagen.

I studien kommer det også frem at gruppen barn med språkvansker ble tidligere introdusert for skjermbruk enn barna i kontrollgruppen, noe som antyder at skjermbruk kan være medvirkende årsak til utvikling av språkvansker.

– Helt essensielt med ansiktskontakt

Věra Skalická ved Institutt for psykologi ved NTNU publiserte i fjor vinter en studie som konkluderte med at barn som bruker mye skjerm, kan utvikle problemer med å forstå følelser. Hun forklarer dette med at skjermbruk går på bekostning av tid barna bruker sammen med andre personer.

– Barna får ikke korrigert språk hvis de ikke snakker med andre personer, og særlig voksne. Det er helt essensielt å ha kontakt ansikt til ansikt for å utvikle både språk og forstå emosjoner. Bruker barna mye skjerm, får de mindre tid til å snakke med foreldrene og andre, sier Skalická.

Věra Skalická, forsker ved Institutt ved psykologi ved NTNU.

Hun mener det er en svakhet ved den franske studien at den er gjort på ett gitt tidspunkt og ikke følger barna over tid. Studien kan likevel gi et bilde av en sammenheng mellom skjermbruk og språkutvikling, mener hun.

– Det kan være slik at mye skjermbruk gir økt risiko for språkvansker. Man kan også tenke seg at foreldre til barn som har vansker med språk, synes interaksjonen med dem er krevende og dermed gir dem mer tilgang til skjerm, sier Skalická.

Les også

Foreldrekoden om gaming: «La barna få lov å glitre i spillet»

– En skjerm gir ikke barna feedback

Hun sier enkelte studier har vist at hvis barna ser på et veldig pedagogisk utviklet innhold på skjerm, kan det gi bedre ordforråd.

– Men det er ofte ikke dette barna ser på. Mye er laget med raske klipp som går for fort til at de kan lære. En skjerm gir heller ikke feedback på barnas eget språk, og det trenger de for å utvikle språket sitt, sier Skalická.

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Skjerm
  3. Mobil
  4. Språk