Norge

Frode Berg får 4,3 millioner i erstatning fra staten

Berg skrev under avtalen hos Regjeringsadvokaten i dag.

Frode Berg etter møtet med Stortingets EOS-utvalg i november 2019.
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
  • NTB

Berg sier til NRK at han er glad for at denne delen av saken nå er avsluttet, og at han legger vekt på at han ikke har krevd erstatning, men at staten har tilbudt ham dette.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter i en SMS til NTB at Berg har skrevet under på en avtale om erstatning på 4,3 millioner kroner hos Regjeringsadvokaten torsdag.

– Det er i tråd med statens tilbud. Frode Berg synes tilbudet var sjenerøst, og er takknemlig for den anerkjennelsen dette innebærer, skriver Risnes til NTB.

– Innebærer dette at staten innrømmer at Berg var i Russland på oppdrag for E-tjenesten?

– Det fremgår ikke av avtaleteksten, skriver Risnes.

Frode Berg har etter at han kom hjem til Norge varslet at han ønsker erstatning for fengselsoppholdet i Russland.

Det var i desember 2017 at Berg ble pågrepet i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble løslatt i november i fjor som del av en spionutvekslingsavtale. Tilsammen satt han 711 dager i fengsel i Moskva.

Berg har sagt at han er skuffet og bitter på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. E-tjenesten har ikke ønsket å kommentere saken.

Dette står det i avtalen

NTB har fått se avtalen som er signert av Frode Berg og Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted 23. januar.

I avtalen står det følgende:

«I anerkjennelse av de prøvelser Frode Berg har utholdt gjennom to års fengsel i Russland, under anklage om å ha utført oppdrag for norske myndigheter, har staten etter en helhetsvurdering kommet frem til at det bør utbetales kompensasjon for ikke-økonomisk tap på 4.300.000 kroner.»

Videre står det:

«Denne avtalen innebærer ingen erkjennelse av erstatningsansvar, og heller ingen stillingtagen til noen side av saken. Det utbetalte beløpet utgjør fullt og endelig oppgjør mellom Frode Berg og staten / statens tjenestemenn.»

Staten har også gått med på å dekke Frode Bergs advokatutgifter frem til 1. mars i år, i den utstrekning utgiftene ikke er omfattet av ordningen med fri rettshjelp.

Vil ikke si hvem klienten er

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier at prosessen har vært god.

– Dette har vært et tilbud fra staten om å gi Frode Berg en kompensasjon for det han har vært igjennom. Vi tok kontakt med Frode Berg via hans advokat, og vi har hatt en god prosess preget av gjensidig respekt og tillit, sier Sejersted.

Han vil ikke gå inn på hvilket statlige organ som har bedt Regjeringsadvokaten om å inngå avtalen med Berg.

– Vi gjør ikke noe på eget initiativ, så vi gjør dette etter å ha blitt bedt om det, men interne klientforhold vil jeg ikke gå inn på, sier Sejersted.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Les også

  1. Frode Berg og staten i forhandlinger om erstatning

  2. Frode Berg: Konsekvenser for fire ansatte i E-tjenesten

Les mer om

  1. Frode Berg
  2. Spionasje