Eirik Jensen sto nok en gang tiltalt for politikorrupsjon og hasjvirksomhet. Det er seks år siden han ble pågrepet.

Politiskandalen rundt Eirik Jensen får omsider sin konklusjon. Mange har hatt sterke meninger i en rettssak der store deler har gått bak lukkede dører.

Det er over seks år siden Eirik Jensen ble arrestert da han kom på jobb i Politihuset på Grønland i Oslo. Her er han i retten i november i fjor, med sin forsvarer John Christian Elden (t.v.)
Les også

Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Siden den siste ankesaken begynte i Borgarting lagmannsrett 6. november i fjor, og frem til prosedyrene tok til 24. mars i år, brukte retten 70 dager i sal 250 i Oslo tinghus. Dette har vært den andre ankebehandlingen etter at Oslo tingrett avsa en fellende dom på 21 års fengsel i september 2017.

Den første ankesaken endte med at dommerne satte kjennelsen til side etter at juryen hadde frikjent Jensen for å ha bidratt til Gjermund Cappelens narkotikasmugling. Fagdommerne mente da at juryens kjennelse åpenbart var uriktig.

Derfor har ankesaken gått i full bredde enda en gang.

I motsetning til ved de to foregående rettssakene har medienes dekning denne gangen vært lite omfattende og delvis fraværende.

Men på tilhørerbenken har det vært folk hele tiden. Flere av dem har fulgt saken nesten daglig siden første dag i tingretten. Både blant dem og andre er det mange som har gjort seg opp en klar mening om skyldspørsmålet.

Fredag 19. juni faller dommen.

«Du er arrestert!»

Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar 2014. Han har selv beskrevet pågripelsen i boken På innsiden – historien om mitt politiliv:

Han kom på jobb i Politihuset om morgenen og parkerte bilen i politigarasjen. Da han gikk gjennom garasjeanlegget, ble dørene på en svart kassebil åpnet, og fem-seks bevæpnede politimenn med skuddsikre vester pågrep ham og sa:

«Du er arrestert!»

I tingretten ble Jensen kjent skyldig i alle tiltalepunktene. I den første ankesaken i Borgarting ble han kjent skyldig i korrupsjon, men frikjent av juryen for å ha vært delaktig i hasjsmuglingen.

Fredag, seks og et halvt år senere, blir den endelige dommen avsagt i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Les også

«Nå ligger Eirik Jensens skjebne i rettens hender», skriver rettskommentator Inge D. Hanssen

Over seks år i varetekt

Cappelen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 20. desember 2013. Flere millioner kroner i kontanter og flere hundre kilo hasj ble beslaglagt. I tillegg ble flere andre mistenkte i Cappelens nettverk pågrepet og senere dømt.

Cappelen er med også i denne rettssaken, etter at han anket straffeutmålingen fra tingretten på 15 års fengsel. Han mener han skal innrømmes større strafferabatt i og med at hans forklaring og samarbeid har hatt avgjørende betydning i saken mot Jensen.

Påtalemyndigheten har denne gangen nedlagt påstand om 14 års fengsel for Cappelen. Årsaken til at påstanden ligger lavere, er at Cappelen har sittet i varetekt i seks og et halvt år med et strengere regime enn han ville vært underlagt som soningsfange.

Løslatelse

Dersom Cappelen ender opp med en straff som er i tråd med påtalemyndighetens påstand om 14 års fengsel, så betyr det at han har sonet to tredjedeler av straffen om to år og ti måneder. Da kan han bli løslatt på prøve, forutsatt at det ikke vurderes som sannsynlig at han vil gjenoppta kriminell virksomhet.

Hvis Eirik Jensen blir kjent skyldig på alle punkter, risikerer han 21 års fengsel, slik han fikk i tingretten i september 2017. Jensen fyller 63 år om noen uker og vil i så fall være 77 år når han kan løslates på prøve etter de samme forutsetningene.

Les også

Eirik Jensen nekter straffskyld for tredje gang

60 timer i hemmelighet

Siden den siste ankesaken begynte i Borgarting lagmannsrett 6. november i fjor, og frem til prosedyrene tok til 24. mars i år, brukte retten 70 dager i rettssalen. Mye har foregått bak lukkede dører. Etter fratrekk av pauser har man hatt omtrent 345 timer i salen, hvorav 60 timer har vært bak lukkede dører. Det er Borgarting som har skaffet denne oversikten.

Hva er det offentligheten ikke har fått vite?

Identifisering

– At offentligheten nektes fullt innsyn i halvparten av det saken gjelder, som dreier seg om den politifaglige kontakten mellom Jensen og Cappelen, gir opplagt et skjevt bilde, sier advokat John Christian Elden. Han forsvarer Eirik Jensen.

Men han sier at det eneste som er sagt bak lukkede dører, gjelder opplysninger som er egnet til å identifisere informanter.

Advokat Benedict de Vibe, som sammen med Kaja de Vibe Malling har vært forsvarer for Gjermund Cappelen, sier at prosedyrene har nevnt flere av de sakene som er blitt detaljert behandlet bak lukkede dører, uten å gi opplysninger som kan identifisere hendelsen det er snakk om.

Da dommer Kim Heger høsten 2017 leste opp tingrettens 105 sider lange dom, sa han at det ikke var noe som ble behandlet bak lukkede dører som hadde hatt avgjørende betydning for dommen. Tingrettsdommen var enstemmig.