Norge

Prisen på hasj har skutt i været: Flere ungdommer ber om hjelp

Politiet frykter at ungdommer skal sette seg i gjeld som følge av at prisen på hasj er mangedoblet. Grunnen til prisøkningen er covid-19.

 • Cornelius Munkvik
  Journalist

(Stavanger Aftenblad): Forrige uke gjennomførte politiet elleve ransakinger mot ungdommer i Stavanger-regionen på bakgrunn av mistanke om bruk, besittelse og/eller salg av narkotika.

Ifølge politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth, som er leder for det forebyggende avsnittet i Stavanger, ble det beslaglagt både narkotika, penger, mobiltelefoner og også en rekke våpen i forbindelse med ransakingene.

– Nå jobber vi med å få inndratt disse våpnene. En av ungdommene vi fant flere våpen hos er allerede siktet i voldssaker. I noen av disse voldssakene er det brukt våpen, sier Rotseth til Stavanger Aftenblad.

Redusert oppfølging

15. mai gikk Sør-Vest politidistrikt ut med en pressemelding hvor politiet uttrykte bekymring for at ungdommer ser ut til å gå over på sterkere narkotiske stoffer.

Politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth er leder for det forebyggende avsnittet i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Tidligere kostet ett gram hasj 150 kroner i Stavanger-regionen. Nå, på grunn av covid-19 som har ført til mindre hasj på det lokale markedet, er prisen mangedoblet. Nå selges ett gram hasj for 500 kroner. Ofte er det dyrere.

Politiet mener å se at ungdommer som følge av dette velger å ruse seg på sterkere stoffer.

– Vi vet at det er en del amfetamin og også narkotiske tabletter i omløp. Ikke minst ecstasytabletter. Vi ser også at ungdommer som tidligere har brukt hasj gjerne prøver tyngre stoffer i stedet. Det bekymrer oss. Flere av dem vi ransaket hjemme hos er allerede i oppfølgingsprogram, sier politioverbetjenten.

Mye av narkotikasalget blant ungdommer foregår på sosiale medier. Politiet

– Koronakrisen har ført til at oppfølgingen ikke er så god som tidligere. Blant annet har det i en periode vært helt stopp for urinprøvetaking. Dette kan ha ført til at flere ungdommene har begynt med stoff igjen, fortsetter hun.

covid-19 har også ført til at politiet gjennomfører langt færre stikkprøver enn tidligere.

Les også

Rusmiljøet frykter koronavirus vil gi økte priser og doptørke i Oslo

Begrenset tilbud

Lisbeth Skibenes, som er avdelingsleder ved tilbudet K46 i Stavanger kommune for unge med rusproblemer, kjenner seg igjen i det bildet politioverbetjent Rotseth tegner. Siden 12. mars har oppfølgingen av ungdommer og pårørende i hovedsak skjedd over telefon.

– Lavterskeltilbud som mottakstilbudet, og samtaletilbud på K46 ble stengt 12. mars og fysiske møter har vært veldig begrenset. De siste 2–3 ukene har vi delvis åpnet opp igjen for samtaletilbud i gitte tidsrom, sier Skibenes, og fortsetter:

– Til tross for endret tjenestetilbud har antall konsultasjoner økt – både med ungdommer og pårørende – sammenlignet med mars, april og mai i fjor.

Ifølge avdelingslederen har det i dette tidsrommet vært en økning på om lag 45 prosent i antall konsultasjoner med ungdom. Antallet konsultasjoner med foreldre har økt med hele 85 prosent sammenlignet med i fjor. Noe av forklaringen på dette skyldes også tettere og hyppigere oppfølging.

– Vi mottar nye henvendelser hver eneste uke, sier Skibenes.

Les også

Frykter smitteutbrudd i stresset rusmiljø. Oslo åpner egen korona-teststasjon.

Ber om hjelp

Mange ungdommer som er i kontakt med K46 formidler et behov for voksenkontakt.

Avdelingsleder Lisbeth Skibenes i K46. Jarle Aasland

– Ungdommer som vi tenker ikke ennå har oppnådd tillit til oss, tar kontakt og ber om hjelp og oppfølging. Flere forteller om vanskelige familieforhold og økende konflikter med foreldre. At skolene, som ikke bare er en læringsarena, men også en sosial arena, ble stengt har medført mangel på struktur og rammer i hverdagen. Flere ungdommer har også formidlet at de har vært ensomme i denne tiden, sier Skibenes.

K46 er godt kjent med at det har vært endringer i tilgang til rusmidler, spesielt hasj.

– Mindre tilgang har også gitt høye priser. Dette gir også konsekvenser i form av vold, gjeldsproblematikk, salg, og utprøving av andre rusmidler. De rusmidlene vi hører mest blant de yngste er MDMA (ecstasy) og benzodiazepiner som rivotril og valium.

Avdelingslederen sier videre at K46 har ansvar for oppfølging av saker som gjelder påtaleunnlatelser med vilkår for unge mellom 15 og 18 år, hvor vilkårene som blir gitt er samtaler/oppfølging og rustesting.

– Legekontor som utfører rustestene var stengt i en periode i mars og april, og rustesting ble heller ikke prioritert i denne perioden. Vi vet at rustesting bør være komplementær til andre oppfølgingstiltak, men flere ungdommer gir uttrykk for at færre kontrolltiltak øker bruk av rusmidler, sier Skibenes.

Det ble også beslaglagt våpen under forrige ukes ransakinger. Politiet

Narkogjeld

Nylig ble en 17 år gammel gutt dømt i Stavanger tingrett for å ha solgt narkotika. I retten tilsto 17-åringen både bruk, oppbevaring og salg av hasj. Salget foregikk på det sosiale mediet Snapchat.

I tingretten ble 17-åringen dømt til 30 dagers fengsel. Fullbyrdingen av straffen ble utsatt med en prøvetid på 2 år. Vilkåret for utsettelsen var at tiltalte gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

I tillegg til å inndra våpnene som ble funnet under ransakingene, vil Rotseth inndra en mobiltelefon som politiet mener er brukt i forbindelse med salg av narkotika.

Nylig ble en 17 år gammel gutt dømt i Stavanger tingrett blant annet for salg av narkotika. Politiet

Politioverbetjenten sier videre at flere ungdommer setter seg i gjeld nå når prisene på hasj er skrudd kraftig opp. Dette, og ryktene om at noen selger utblandet amfetamin i distriktet, bekymrer henne.

– Vi har allerede flere voldssaker hvor ungdommer er involvert på grunn av narkotikarelaterte oppgjør. Indrejustisen i disse miljøene er knallhard og både truslene og volden i miljøet er grov, sier Rotseth, som frykter for hva som skjer når det nå lempes på de koronarelaterte restriksjonene.

Verre for noen

Politiet ba retten om ransakelsesbeslutninger fordi de fanget opp at det var en del salg av narkotika i ungdomsmiljøer. Rotseth mener det var viktig å gjøre dette ikke minst for å få koblet inn barnevern, K46 og uteseksjonen i de aktuelle sakene.

Flere kniver og også en øks ble beslaglagt da politiet gjennomførte ransakinger mot ungdommer i forrige uke. Politiet

Men er virkelig situasjonen som ille som en kan få inntrykk av? Norsk ungdom er de ungdommene i Europa som flørter desidert minst med narkotiske stoffer.

– Det stemmer, og slik ønsker vi at det skal fortsette å være. Når det er sagt så er det ungdommer også i Norge som sliter på grunn av narkotika. Vi ser at det spesielt er ungdommer som har utfordringer fra før som får problemer med dette. Ungdommer fra alle samfunnslag kan havne borti narkotika, men sårbare ungdommer sliter mer med å komme seg ut av problemet, sier Rotseth.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Narkotika
 2. Stavanger kommune
 3. Sør-Vest politidistrikt
 4. Rus
 5. Stavanger tingrett

Relevante artikler

 1. NORGE

  Lege tiltalt for å unndra over 8 millioner kroner i skatt

 2. NORGE

  De er i risikogruppen og tilbys virustest – men Jan Helge er en av få som møtte opp

 3. NORGE

  Kommunen med innstendig bønn før støttemarkering i Stavanger: – Vi er bekymret

 4. NORGE

  Stavanger kommune setter helsearbeidere som deltok i demonstrasjon i karantene

 5. NORGE

  Kvinne i Kragerø trolig tilfeldig offer

 6. NORGE

  Mann i 40-årene erkjenner dobbeltdrap i Stavanger. Ringte selv til politiet.