Norge

Arbeidsfolket svikter sosialistene

I stortingsvalget 2009 gjorde SV det dårligere blant LOs medlemmer enn både Høyre og Senterpartiet. Siden 2001 har SV mistet to tredjedeler av oppslutningen blant LO-medlemmene.

LOs fotfolk tvang LO-ledelsen til å gå mot Arbeiderpartiets syn på vikardirektivet. Men SV ser ikke ut til å få noen takk for hjelpen. Foto: MORTEN HOLM

  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

På 1990 tallet var Roy Pedersen faglig leder i SV. Nå er han partiløs og leder av LO i Oslo.

— Det var ikke noe særlig interesse for fagbevegelsen lenger, sier han.

Pedersen har deltatt i mange interne slag i LO, om pensjonsreform og EU-direktiver. Dette er saker hvor SV har stilt seg bak venstresiden og mot Arbeiderpartiet. Men det har ikke gitt uttelling.

Uinteressert ledelse

Det gamle SF, som ble SV i 1975, hadde sterke bånd til venstresiden i LO. Flere av dem Aftenposten har snakket med sier at det skjedde en endring i forholdet til fagbevegelsen under Erik Solheims ledelse av partiet.

Heller ikke Kristin Halvorsen klarte å dra med seg de fagorganiserte, selv om hun var den første SV-lederen som slapp til på en LO-kongress.

- Det holdt ikke at hun var på forbundenes landsmøter og holdt flammende innlegg, sier Oddrun Remvik, tidligere leder i Fellesorganisasjonen.

Ingen kvikk fiks

Dagens fagligpolitiske leder i SV, Jan Olav Andersen, har ingen enkle svar på hva SVs problem med fagbevegelsen er.

- Vi gjorde det bra i 2001, da Ap hadde dreid tydelig mot høyre. Men når vi sitter i regjering sammen, får de mye av takken, sier han.

— Hadde svaret vært enkelt, ville vi klart å gjøre noe med det, sier Per Østvold, leder i Oslo SV og tidligere boss i Transportarbeiderforbundet.

I hans tid møtte tre profilerte SV-ere i LO-sekretariatet, Fagforbundets nestleder Gunhild Johansen, FOs Oddrun Remvik og han selv. Østvold legger vekt på at den Ap-tro LO-ledelsen har solid tradisjon for å holde SV-ere utenfor sentrale og godt synlige verv.

Dagens faglige leder, Andersen, er inne på mye av det samme:

- Aps grep om fagbevegelsen er historisk sterkt, sier han.

Men han tror at Ap-folkene i LO må tenke nytt.

- Vil de fortsatt ha regjeringsmakt, er de avhengig av at SV gjør det bedre ved valget.

SV et seminaristparti?

Mens LO-medlemmene svikter SV, står det bedre til med oppslutningen i høyskolegruppenes organisasjon Unio. Er det slik at "arbeidsfolk" opplever sosialistpartiet som akademisk?

Rolf Jørn Karlsen er leder i Telemark SV og jobber i Fellesforbundet, LOs største industriforbund. Han forstår spørsmålet, men tror ikke at svaret er ja.

Karlsen forventer at den nye partiledelsen klarer å vise sammenhengen mellom miljøpolitikk, energipolitikk og en industripolitikk som satser på miljøteknologi.

Per Østvold synes ikke det er rart at partiet får oppslutning fra høyskoleutdannede i offentlig sektor.

- SV har smalnet inn til å bli et barn- og ungeparti gjennom barnehageforliket og Kristin Halvorsens innsats som kunnskapsminister, mens næringspolitikken har vært fraværende, sier han.

Jan Olav Andersen er enig:

— I privat sektor sliter vi med mytene om at SVs manglende forståelse av at næringspolitikken har konsekvenser. At det går ut over arbeidsplassene når vi satser på miljø.

- Er det ikke slik da?

— Kanskje når det gjelder akkurat oljeindustrien og utvinningstempoet, men ikke ellers.

Må snakke sammen

Veteranene mener at Audun Lysbakken ser ut til å være på riktig spor når han vil at partiet satser bredere og på en mer helhetlig politikk.

Rolf Jørn Karlsen har tro på at Lysbakken er på riktig spor, det samme sier faglig leder Andersen. Men ingen av dem tror at det er nok med bare ord, partiet må vise et sterkere engasjement for sakene som opptar vanlige lønnsmottagere.

Les også

  1. Brudd i hovedforhandlingene

  2. - Vi skal ikke sluke de store ordene rått

  3. Økonomisk suksess på deling

  4. Opposisjonen mener Lysbakken trenger «en realitetsorientering»

  5. - Her ser vi den autoritære siden ved Fabian Stang