Norge

Nå er influensaen trolig like rundt hjørnet. Aldri har så mange vaksinert seg.

I Oslo og Aust-Agder har vinterens influensautbrudd allerede begynt. Vaksineringskampanjene ser ut til å ha hatt effekt.

Rekordmange har tatt «stikket» som beskytter mot sesongens influensa.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Vinterens influensa er på vei. I forrige uke krysset to fylker terskelen for et influensautbrudd: Oslo og Aust-Agder. Men fremdeles er influensanivået «meget lavt» i mesteparten av landet ifølge ukerapporten til Folkehelseinstituttet.

Utbruddet i Norge vil sannsynligvis starte rundt jul og nyttår. Utbrudd som starter på dette tidspunktet, har ofte utbruddstopp i februar/mars, men det er vanskelig å forutsi hvor stort sesongens utbrudd blir og når toppen nås.

I år står befolkningen godt rustet til å ta opp kampen mot virusene. Aldri før har så mange vaksinedoser blitt bestilt. Folkehelseinstituttet (FHI) meldte tidligere i desember at det er sendt ut mer enn en million doser influensavaksine.

811.000 doser er bestilt til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom samt til helsepersonell. I tillegg har FHI og de andre legemiddelgrossistene tilsammen sendt ut over 190.000 doser til landets apotek.

Antallet vaksinedoser til målgruppene har økt med over 13 prosent sammenlignet med hele forrige influensasesong. Ifølge FHI bekrefter dette trenden med at stadig flere i målgruppene tar influensavaksine hvert år.

Ny rekord for vaksinering av sykehusansatte

Ikke bare folk flest, men også sykehusansatte bryter rekorder.

I høst har andelen vaksinerte blant de 20.000 ansatte på Oslo universitetssykehus kommet opp i 80 prosent. I 2016 var andelen nede i 35 prosent. I fjor var det 73 prosent som tok vaksinen.

– Dette er et resultat av systematisk arbeid for å øke kunnskapen om og påvirke holdningene til influensavaksinasjon, sier overlege på avdelingen for smittevern på OUS, Ragnhild Raastad.

– Vi har satset på desentralisert vaksinering. I stedet for at de ansatte skal møte opp på et kontor mellom bestemte klokkeslett, vaksinerer vi hverandre. Alle sykepleiere og leger som kan sette en sprøyte er med på vaksinere kolleger. Det gir god tilgjengelighet og øker oppslutningen, sier hun.

– Pasienter skal være trygge på at de ikke blir smittet av influensa ved vårt sykehus.

Smittevernoverlegen understreker at alle ansatte, fra renholdere til sekretærer og overleger, får tilbud om vaksine.

– Vi trenger alle på jobb av beredskapshensyn når det blir et utbrudd av influensa, sier hun.

– Men det er viktigst at helsepersonell som har direkte pasientkontakt er vaksinert. – På akuttmedisinsk klinikk, der helsepersonell er nærmest de veldig syke pasientene, er andelen så å si 100 prosent, sier hun.

Les også

Folkehelseinstituttet tror det store influensautbruddet kommer til jul

Myter og misforståelser – ikke vaksinemotstand

– Skyldes den lave andelen for noen år siden vaksinemotstand?

– Det er ikke mye aktiv vaksinemotstand blant våre ansatte. Grunnen til at folk ikke vaksinerer seg, kan være myter og misforståelser. Særlig etter svineinfluensaen ble noen skeptiske til influensavaksinen. Vi legger vekt på å informere om at vaksinen er trygg, sier hun.

Hun tror den lave andelen vaksinerte for noen år siden i hovedsak skyldtes at mange ikke var klar over at man som helsepersonell har høyere risiko for å bli smittet av influensa enn andre, og at vaksinering av helsepersonell beskytter både dem selv og pasientene mot smitte.

Det er ikke bare OUS som har hatt suksess med kampanjen for å få opp vaksinasjonsandelen blant de sykehusansatte.

NRK.no har innhentet vaksinasjonstall fra fire andre større sykehus i Norge:

 • St. Olavs hospital i Trondheim: Fra 25 prosent i 2017 til 77 prosent i 2019.
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø: Fra 26 prosent i 2017 til 65 prosent i 2019.
 • Stavanger Universitetssjukehus: Fra 33 prosent til 65 prosent i 2017.
 • Haukeland universitetssykehus i Bergen: Fra 46 prosent til 76 prosent i 2019.

Les mer om

 1. Influensa
 2. Vaksine
 3. Folkehelseinstituttet