Norge

– HV-016 tilbake til start

Heimevernet ønsker ikke lenger å anslå hvor mye de sparer på å nedlegge eliteavdelingen 016.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I ettermidag ble det kjent gjennom Aftenposten.no at

Les også

«Business as usual» for HV016

likevel skal fortsette med sine lag og tropper som i dag. Bortsett fra at de mister 016-navnet og ikke lenger skal øve på militær livvakt og eskorte, vil avdelingene fortsette som før. Det bekrefter HV-staben og HV-sjefen i Oslo, oberst Stein Erik Lauglo.

Tidligere har både forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo vært klare på at 016 skulle avvikles. Sunde har uttalt at han ønsket å beholde personellet, men fordele det rundt på HVs såkalte innsatsstyrker. Dette er styrker som trener mindre enn 016 har gjort, men vesentlig mer enn vanlige HV-soldater.

Sparer ikke 20 mill

Sunde har også uttalt at man ved å legge ned 016 vil spare 20 millioner kroner, som kan brukes på å trene vanlige HV-soldater. Dog avhengig av hvor mange soldater i 016 som kom til å slutte som følge av avviklingen.

Tidligere på dagen var HV høyst uklar på hva gevinsten vil være.

– Før vi ser hvordan prosessen forløper videre, klarer vi ikke å tallfeste hvor mye vi kan overføre til trening av vanlige HV-soldater. 20 millioner er en teknisk beregning. Vi vil ikke komme så høyt, sier major Harald Aamoth i HV-staben.

– Gitt at samtlige soldater og offiserer fortsetter, hva sparer man da?

– Det blir lavere kostnader på noe materiell, noe mindre kursing, noen færre tjenestegjørende dager og noe mindre kostnadskrevende øvelser. Hvis utstyr som innleveres er utbrukt, får vi null tilbake. Kan det brukes, vil vi få igjen penger fra Forsvarets logistikkorganisasjon, sier Aamoth.

– Er det korrekt oppsummert at soldatene skal gjøre det samme som de har gjort hittil, sammen, bortsett fra å trene på militær livvakt og eskorte?

– Ja. Men de vil ikke nødvendigvis trene på helt de samme ferdighetene og teknikkene som er knyttet til dette oppdraget, sier Aamoth.

— I henhold til Sundes beslutning

På spørsmål om ikke løsningen blir helt annerledes enn Harald Sunde hittil har signalisert, svarer hans talsmann John Inge Øglænd slik på e-post:

– Løsningen er i henhold til Sundes beslutning. Oppdrag for militær livvakt og eskorte er falt bort, samtidig som han har ønsket at flest mulig av personellet skulle fortsette i innsatsstyrkene. Det er innenfor HV-sjefens myndighet å organisere innsatsstyrken på en måte som ivaretar gitte oppdrag og personell på en best mulig måte.

Ivar Kristiansen (H) sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Han hevder at man nå er tilbake ved start.

– Man må jo bare glede seg over at fornuften noen ganger vinner, sier han.

016-navnet forsvinner?

– Kjært barn har mange navn. Det er ingen tvil om at man her har funnet at det var grunn til likevel å videreføre virksomheten. Jeg ser det slik at Forsvaret selv – ved HV-sjefen – har vært i stand til å plassere oppgaven der den hører hjemme, noe forsvarsministeren ikke har. Det må man bare glede seg over, sier Kristiansen.

Hva sparer man nå i kroner og øre?

–Så godt som ingenting, sier Kristiansen.

Endret holdning

Da Aftenposten første gang konfronterte soldatene i 016 med HV-sjefens løsning, var reaksjonen utelukkende negativ.

– Vi ser ingen positive sider. Tvert imot. Dette er bare en ny beslutning som er tatt uten at det har vært noen dialog, sa tillitsmann Thomas Lund Nielsen.

Han mente at løsningen uansett ville bryte opp personellet og redusere kampkraften.

I ettermiddag justerte Nielsen dette.

– Hvis det er korrekt at avdelingen kun endrer navn, mister militær livvakt og eskorte, og for øvrig fortsetter som før, er vi veldig fornøyd. Da oppfatter vi at forsvarsminister Grete Faremo har grepet inn og fått denne saken på rett spor. Når vi nøye leser signalene fra politisk hold skal ikke vi ødelegge når det strekkes ut en hånd, sier Nielsen.