492 sykehusansatte ut i streik etter brudd i meklingen

Klokka 6 i dag tidlig gikk 492 ansatte sykehusansatte ut i streik. – Vi gjør alt vi kan for å unngå tvungen lønnsnemnd, sier arbeidstakerorganisasjonene.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland og Nils-Henrik Mørch von der Fehr møter pressen i forbindelse med sykehusoppgjøret tirsdag kveld på riksmeglerens kontor i Oslo.
  • NTB

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

– Vi kunne ikke gi oss på dette, og det vil vi heller ikke gjøre, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet til NTB.

Streiken vil gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Skoghaug i Fagforbundet understreker at de vil gjøre det de kan for å unngå at streiken går til tvungen lønnsnemnd.

Les også

SAS-streiken kostet selskapet over en halv milliard kroner

Kan gi unntak

Da fristen utløp ved midnatt tirsdag, var partene i sykehusoppgjøret fortsatt ikke kommet til enighet under meklingen, og kort tid etter erklærte de brudd i forhandlingene.

LO Stat, som har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet, har tatt ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse onsdag.

YS har tatt ut 190 medlemmer i streik ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter.

Oslo universitetssykehus, som er landets største, skriver på Twitter at de ber alle pasienter møte til time som normalt.

– Urettferdig ordning

De streikende partene påpeker at i kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. LO og YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Thorkildsen i YS Spekter.

Administrerende direktør i Helse vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, ser det ikke på samme måte.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Han viser til at minstegrensene på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningene ble videreført i fjor.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier Nilssen.