Norge

Ulstein om OECD-kritikk: – Treffer spikeren på hodet

Institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet, heter det i en OECD-evaluering av norsk bistand. Nyttige innspill, mener statsråden.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) mottok tirsdag en evaluering av norsk bistandspolitikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

Samtidig med at Norge får skryt for sitt rause økonomiske bidrag og den humanitære bistanden, peker rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) på tolv punkter hvor det er forbedringspotensial.

– Selv om det å bruke multilaterale kanaler har noen fordeler, skaper det et ekstra nivå mellom Norge og partnerlandene. Det kan begrense Norges muligheter til å sikre at bistanden svarer på behovet på landnivå, heter det i rapporten.

– At det opprettes nye, globale finansieringsinstrumenter kan også undergrave Norges anstrengelser for å styrke det multilaterale systemet, heter det.

– Spikeren på hodet

Rapporten tar til orde for ytterligere tilpasninger for å sikre at Norges nye bistandsmodell kan levere i henhold til ambisjonene.

– Organisatoriske reformer i 2018 er en mulighet for å ta opp overlapping mellom Utenriksdepartementet og Norad, heter det.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) mottok rapporten tirsdag.

– Denne rapporten kommer svært betimelig. Den treffer spikeren på hodet når den sier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjoner og anbefalinger i rapporten vil være nyttige innspill til reformen av bistandsforvaltningen, sier han.

Nye systemer

OECD mener Norge bør bygge systemer for i større grad å sikre at prosjekter og programmer er i tråd med helhetlige visjoner og politikk, fange opp og benytte kunnskap, samt styrke resultatbasert ledelse.

– Dette er gode anbefalinger på områder der vi er i ferd med å innføre nye og bedre systemer, sier Ulstein.

Rapporten anbefaler at Norge i sin multilaterale strategi klargjør hvordan bruken av kjernebistand eller øremerket støtte henger sammen med målet om å styrke det multilaterale systemet.

Ifølge Ulstein er det et klart budskap fra OECD at Norge fortsetter å støtte opp om det multilaterale systemet, som er under sterkt press globalt.

– Det er viktigere enn noen gang, men vi kan bli enda tydeligere, sier statsråden til NTB.

Han er glad for å få en faglig bekreftelse på at Norge trekkes fram som en pålitelig og verdsatt bistandspartner.

Dreining

Ulsteins forgjenger Nikolai Astrup (H) la i fjor vår fram en bistandsreform hvor ett mål var å rendyrke Norad som et forvaltningsorgan med sentralisert ansvar for all teknisk tilskuddsforvaltning.

Forslaget fikk sterk kritikk fra KrF, og etter at partiet i januar ble med i regjeringen har Ulstein brukt tid på å gjøre om på reformen. Nå skal Norad i stedet styrkes med langsiktig strategisk utviklingskompetanse.

Norsk bistandspolitikk har også fått en tydeligere dreining mot fattigdomsbekjempelse og kamp for matsikkerhet og forebygging av naturkatastrofer, ifølge statsråden.

– Vi løfter noen av de viktigste utfordringene der vi allerede har fortrinn og kompetanse. Det er 40 millioner flere som sulter, og 100 millioner flere som kan bli drevet ut i ekstrem fattigdom på grunn av klimaendringer, sier Ulstein.

OECD evaluerer medlemslandenes utviklingspolitikk hvert femte år. Formålet med gjennomgangene er å bidra til økt kvalitet, effektivitet og effekt i utviklingssamarbeidet.

Les også

  1. KrF vil skille utenriks- og bistandspolitikk. Går for eget utviklingsdepartement.

  2. Bistand til Zambia har gitt resultater, ikke presidentfly | Arve Ofstad

Les mer om

  1. Bistandspolitikk
  2. OECD
  3. Dag Inge Ulstein