Norge

Blant de fire største byene skiller bare Trondheim seg ut med små førsteklasser

Oslo-skolen burde hatt flere lærere som følge av elevtallsveksten, mener Tone Tellevik Dahl (Ap). Til skolestart får seks utvalgte skoler tilsammen 35 nye lærere.

Andrea Haug Johnsen er ny ved Eberg skole. – Jeg hadde 19 elever i klassen også da jeg jobbet i Oslo, men her er det flere voksne på trinnet. Det er flere armer som kan hjelpe. Foto: Kristin Slotterøy

  • Hilde I. Skjesol
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Amelia Brigtsen Collett (6) er en av årets førsteklassinger ved Eberg skole i Trondheim. Her er det i år 58 skolestartere. Barna er inndelt i tre grupper på rundt 19 elever i hver. Fire lærere og to assistenter er fast på trinnet.

– Det er veldig mye elevene trenger hjelp til, derfor ønsker vi oss høy lærertetthet på de laveste trinnene. Dette både for å kunne ha små grupper, men også for å klare å følge opp det arbeidet som gjøres og skape variasjon i aktivitetene, sier rektor Marit Magnussen Nordbotn.

– I tillegg ser vi at det er krevende å være lærer i førsteklasse. Vi ønsker å gjøre det levelig å være lærer.

Amelia Brigtsen Collett (6) er en av årets førsteklassinger ved Eberg skole i Trondheim. Her er det i år 58 skolestartere, som er inndelt i tre grupper på rundt 19 elever i hver. Foto: Kristin Slotterøy

Forskjell på Oslo og Trondheim

I Utdanningsforbundets undersøkelse om klassestørrelse på 1. trinn, skiller Trondheim seg ut. Mens 45 prosent av Oslo-rektorene svarte at det vil være 26 elever eller mer i førsteklassene dette skoleåret, planla ingen skoler i Trondheim det samme.

Klikk på hver by, og se deres klassestørrelse på 1. trinn dette skoleåret. Rektorenes svar er oppgitt i prosent. Feilmarginene er noe større når tallene brytes ned på kommunenivå.

  • Så store er førsteklassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Andrea Haug Johnsen er ny ved Eberg skole, og kom rett fra lærerjobb ved Bogstad skole i Oslo. Etter noen dager i trondheimsskolen, ser hun allerede en del forskjeller:

– Jeg hadde 19 elever i klassen også da jeg jobbet i Oslo, men her er det flere voksne på trinnet. Det er flere armer som kan hjelpe, sier Haug Johnsen.

– Det er veldig mye elevene trenger hjelp til, derfor ønsker vi oss høy lærertetthet på de laveste trinnene, sier rektor ved Eberg skole i Trondheim, Marit Magnussen Nordbotn. Her med lærer Andrea Haug Johnsen. Foto: Kristin Slotterøy

Lover 200 ekstra lærere

At det er Oslos 6-åringer som i størst grad går i store klasser, er et resultat av at man over tid har bygget for få klasserom og ansatt for få lærere i småskolen, mener skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Jeg har overtatt en skole som burde hatt flere lærere basert på den elevtallsveksten Oslo har hatt. Vi setter nå inn 200 lærere rettet mot de yngste barna.

Oslos skolebyråd, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

35 av de 200 nye lærerne er fordelt på 1.-4. trinn på Tøyen, Vahl, Veitvet, Mortensrud, Rommen og Bjørndal. De resterende 165 ansettes frem mot 2019.

Byråden viser også til at et kutt i kompensasjonen per elev fra 2011, som Dagsavisen har omtalt nærmere, kan ha ført til at Osloskolen har mistet 50 lærere per år.

Samtidig mener hun at klassestørrelse i seg selv ikke er avgjørende. Og byråden vil hverken svare konkret på hvor mange førsteklassinger en lærer bør ha ansvar for eller hvor store førsteklassene bør være.

– Det er ikke en politisk oppgave å bestemme hvor store klassene skal være, men å gi skolene nok lærere til å følge opp hver enkelt elev. Organiseringen er det rektor og lærere som må stå for.

Høyre: Vi prioriterte annerledes

Fraksjonsleder i Kultur- og utdannings­komiteen for Høyre, Saida Begum, forsvarer prioriteringene til det avgåtte Oslo-byrådet.

– I en by som Oslo som vokser så mye, så må man prioritere. Vi valgte å bruke ressursene på høyere timetall og særskilt innsats på skoler med store utfordringer. Jeg mener det er mer fornuftig bruk av ressurser, sier hun.

Heller ikke Begum vil tallfeste en ideell klassestørrelse, eller norm for lærertetthet.

– Det må være opp til den enkelte skole å vurdere hva som er pedagogisk forsvarlig.