Norge

Syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken

Det var et av Norges få uløste barnedrap. Nå kan drapsgåten være løst.

Tolv år gamle Kristin Juel Johannessen ble drept i 1999.
  • Nina Selbo Torset
    Nina Selbo Torset
    Journalist

Tolv år gamle Kristin Juel Johannessen ble drept i 1999. Først ble en mann feilaktig siktet, deretter ble en annen mann dømt, men senere frikjent.

Det er et av Norges få uløste barnedrap. Nedenfor er syv punkter som hjelper deg å forstå saken som snart har pågått i 17 år:

1. Kristin forsvinner hjemmefra

Klokken 18.20 den 5. august 1999 sykler 12 år gamle Kristin Juel Johannessen hjemmefra for å bade sammen med en venninne i Goksjøvannet i Hedrum utenfor Larvik.

Hun dukker aldri opp til avtalen. Foreldrene begynner å lete etter henne og melder henne savnet klokken 21.15.

En halvtime før midnatt samme kveld gjør en av politiets hundepatruljer et funn i skogen noen hundre meter fra veien ved Mørk i Hedrum. Den 12 år gamle jenta blir funnet kvalt og drept.

Etterforskere fra Kripos driver undersøkelser på Reppesgårdsveien i grenda Mørk, stedet der jenta ble funnet.

2. Jakter på gjerningsmannen

25 politifolk fra Larvik politidistrikt og tre personer fra Kripos blir satt inn i etterforskningen av drapet.

Politiet går ut med beskrivelse av jenta for å komme i kontakt med vitner som kan ha sett henne. De ber alle som var på riksvei 304 om å melde seg for politiet.

Flere vitnebeskrivelser peker mot en mann på moped som på det tidspunktet Kristin forsvant, kjørte i nærheten av åstedet. Mannen skal ha hatt på seg en svært gjenkjennelig ryggsekk med røde prikker.

En 54 år gammel mann fra området blir pågrepet en knapp uke etter. Men et halvt år senere blir siktelsen frafalt. Politiet får sterk kritikk for å ha pågrepet feil gjerningsmann. 54-åringen blir senere tilkjent 700.000 kroner i erstatning.

3. En ung mann blir dømt

Politiet får tilsammen 798 tips. De gjennomfører 1000 vitneavhør og analyserer 71 blod— og hårprøver fra åstedet.

Sporene fører i mai 2000 til at en ung mann blir pågrepet og siktet for drapet på Kristin. Han er 23 år gammel, benekter kjennskap til drapet, men blir varetektsfengslet.

Et hårstrå er det sentrale beviset i saken. Analyser viser at håret med stor sannsynlighet kan knyttes til mannen eller noen i hans morsslekt. I tillegg finner politiet en ryggsekk med røde prikker hjemme hos mannen.

I november 2001 blir mannen kjent skyldig i Larvik herredsrett for forsettlig drap på Kristin og dømt til 12 års fengsel.

Mannen blir også dømt til å betale 240.000 kroner i erstatning til Kristins foreldre. Han anker dommen på stedet.

4. Frikjent på grunn av DNA-bevis

Mannens ankesak skal behandles i Agder lagmannsrett i februar 2003. Men to måneder før saken kommer opp for retten, gir statsadvokaten beskjed om at han kommer til å be om at mannen blir frifunnet.

Nye DNA-tester fra Tyskland viser at hårstrået som ble funnet på åstedet, ikke kunne tilhøre den domfelte mannen. Dette var det mest sentrale beviset da mannen ble dømt. Hårstrået tilhørte en ukjent kvinne.

Saken blir avgjort ved såkalt kontorforretning i Agder lagmannsrett. På dette tidspunktet er drapet fremdeles uoppklart. Mannen blir tilkjent 500.000 kroner i erstatning. Se punkt 7.

Les også Aftenpostens leder fra da mannen ble frikjent:

Les også

Et nytt justismord

5. Politiet ser på saken på nytt

Jentas far, Roar Juel Johannessen, har lenge bedt politiet om å gjøre nye DNA-analyser av flere navngitte personer, men politiet har ment at dette ikke ville tilføre saken noe nytt.

Riksadvokaten avslår farens klage over dette, men anbefaler politiet i Vestfold å gå gjennom saken på nytt. 8. mai 2005 åpner politiet ny etterforskning av drapet.

Ingen av de som tidligere hadde etterforsket saken, får ta del i den nye etterforskningen.

— Hver stein og hvert papir skal snus igjen, sa jentas far til Sandefjords Blad den gang.

6. Saken står i fare for å bli foreldet

Frem til 2014 var foreldelsesfristen for drapssaker 25 år. Kristins foreldre har hvert år hatt nedtelling mot foreldelsesfristen, men så foreslår Regjeringen å fjerne fristen for drap og seksuallovbrudd.

– Det er et klart signal til gjerningsmannen om at han aldri, aldri kan være sikker på å slippe unna for det han har gjort, sa jentas far til Aftenposten den gang.

Lovendringen gjør at drap begått etter 1. juli 1989 aldri vil bli foreldet. Kripos får også i oppdrag å etablere en egen gruppe for såkalte «kalde saker». Drapet på Kristin er en av sakene som kan bli gransket på nytt.

7. En person blir pågrepet

Sommeren 2015, nærmere 16 år etter at Kristin Juel Johannessen ble funnet drept, ble en person pågrepet i saken.

Mannen, som nå er 39 år, er den sammen mannen som ble dømt og senere frikjent. Se punkt 3 og 4.

Nye DNA-analyser av hudpartier funnet under Kristin Juel Johannessen negler førte til et gjennombrudd i saken. Politiet mener funnet knytter 39-åringen til drapshandlingen.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet på grunnlag av det nye DNA-beviset at saken skulle behandles på nytt.

Tirsdag 16. august startet rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

39-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Kilder: Aftenposten, NRK, VG, NTB, Sandefjords Blad, Østlands-Posten.

Les også

  1. Elden: – Liten grunn til å tro at politiet ville oppklart saken uten farens hjelp

  2. En pågrepet for drapet på Kristin Juel Johannessen