Norge

Oljefondet skal ut av kullselskaper

Partiene på Stortinget er enige om at Statens pensjonsfond utland ikke skal investere i kullkraft- og kullgruveselskaper.

Yngve Slyngstad leder Oljefondet, som nå ikke lenger skal investere i selskaper med mer enn 30 prosent av inntektene fra kull.
  • Andreas Slettholm
    Kommentator
  • Ntb

På Finanskomiteens møte onsdag kveld var det enighet om å trekke fondet ut av selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull, skriver E24.

Ap-representant: Stor seier

– Dette er en stor seier. Både for klimaet og ikke minst at vi har fattet et så tydelig vedtak som alle står bak, sier saksordfører Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen til NTB etter den enstemmige innstillingen.

Komiteen avgir saken torsdag og den vedtas av Stortinget 5. juni. Dette ser nå ut til bli en ren formalitet, siden det er full enighet om at oljefondet skal avstå fra slike investeringer.

Regjeringens oppgave blir deretter å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for hvordan dette skal gjennomføres. De nye retningslinjene for kullselskaper skal iverksettes innen 1. januar neste år.

Twitter skriver Venstre-leder Trine Skei Grande at vedtaket er «kanskje det største, og viktigste, klimavedtaket jeg har vært med på som politiker».

— Marsjordre

Solberg sier at hans parti er opptatt av at Stortinget skal gi en tydelig marsjordre til regjeringen.

– Den skal ha et tydelig innhold, en ny hovedregel om hva grensen skal være, både når det gjelder andelen på gruve- og kullkraftselskaper. Så har vi fått gjennomslag for 30-prosentgrensen, sier Solberg.

- Vil bli lagt merke til ute

Han viser til at regjeringen nå får et tydelig veikart å følge.

– Dette er et resultat av lange og grundige forhandlinger. I tillegg til den klimaseieren dette er, så er det også et tydelig signal når Stortinget står samlet om dette. Ikke minst internasjonalt kommer dette til å bli lagt merke til, tror Solberg.

Han påpeker at det er en stor styrke for forslaget at Stortinget står samlet om dette.

– Onsdag 27. mai er ikke den dårligste dagen i kalenderen. Så kommer i tillegg vedtaket som blir gjort fredag 5. juni på verdens miljødag. Symbolikken er sterk.

Fornøyde partier

I en felles pressemelding fra Ap og regjeringspartiene sier stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) at investeringer i kullselskaper både kan ha klimarisiko og fremtidig økonomisk risiko.

– Stortinget har gjennom denne enigheten påpekt denne risikoen. Samtidig er det gjennom merknader med bred tilslutning gitt en veiviser om hvordan Norges Bank og Etikkrådet bør avgrense og operasjonalisere dette kriteriet.

FrP: Bør ikke være politisk verktøy

Stortingsrepresentant Tom B. Holthe (Frp) sier at de har fått inn at videre uttrekk fra andre sektorer ikke er aktuelt.

– Det siste er svært viktig for å sikre at fondet ikke utvikles til et politisk verktøy for alle gode mål. Vi må holde fast i at målet skal være høyest mulig avkastning med moderat risiko, sier han.

Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF), sier det er sterke etiske grunner til å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer og uttrykker stor tilfredshet over innstillingen.

Venstres finanspolitisk talsmanne Terje Breivik viser til at siden grønne verdier i økende grad er en av de viktigste driverne på verdensmarkedet, blir nå oljefondet langt bedre skodd til også å redusere klimarelatert, finansiell risiko.

Les også

  1. Kullkraftgigant dømt til kjempebot - Oljefondet tar deler av regningen

  2. Heidi Nordby Lunde svarer Jonas Gahr Støre: Kullsvart dilemma

  3. Et fond for fremtidige generasjoner