Norge

– Mange norske ledere har en overfladisk forståelse for teknologi

Ni av ti ledere mener det norske samfunnet står overfor store utfordringer de neste årene som følge av den teknologiske utviklingen. Men fortsatt er nesten ingen ledere bekymret for egen bedrift, viser Teknologibarometeret.

Bente Sollid Storehaug er seriegründer og administrerende direktør og medeier i teknologiselskapet Wizaly Nordic AS.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

– Det brutale skiftet som vil skje, har ikke kommet inn i alle styrerommene ennå. Jeg kjenner ikke én bransje der ikke nye forretningsmodeller vil få ganske stor innvirkning. Så når jeg møter ledere som ikke har noe bilde av hvordan situasjonen for deres bedrift vil se ut digitalt om få år, blir jeg litt skremt, sier Bente Sollid Storehaug.

Hun er seriegründer og administrerende direktør og medeier i teknologiselskapet Wizaly Nordic AS.

I Teknologibarometeret 2017, gjennomført av Opinion for Aftenposten, kommer det frem at ni av ti ledere (88 prosent) mener det norske samfunnet står overfor store utfordringer de neste årene som følge av teknologiutviklingen.

Likevel tror bare fire prosent av lederne at teknologiutviklingen vil ha en negativ effekt på lønnsomheten til deres egen bedrift.

Teknologibarometeret ble gjennomført for første gang i fjor, og da var resultatet omtrent det samme.

– Mange føler nok mye usikkerhet

 • Teknologibarometeret viser også at ni av ti (88 prosent) av lederne er helt eller delvis enig i at teknologisk utvikling og digitalisering har flere positive sider enn negative.
 • Åtte av ti (80 prosent) svarer dessuten at teknologi spiller en viktig eller avgjørende rolle i deres bedrift.

Ole Petter Nyhaug, partner og kreativ leder i Opinion, sier at selv om norske ledere uttrykker liten bekymring for hvordan teknologiutviklingen vil påvirke egen bedrift, er det ikke nødvendig å svartmale situasjonen.

– Jeg vil si at undersøkelsen signaliserer at norske ledere er teknopositive og ser med skrekkblandet fryd på fremtiden for egen bedrift, sier Nyhaug.

– Overfladisk kunnskap

Tor W. Andreassen, professor og leder for senter for serviceinnovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener det er bra at lederne er positive til teknologi. Likevel synes han mange ledere bare har en overfladisk forståelse for teknologi.

Tor W. Andreassen, professor og leder for senter for serviceinnovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Selv om det er mer fokus på teknologi, er det mange floskler ute og går. Det blir fort mange fine ord uten kunnskap om hvordan ta i bruk teknologien på en måte som skaper verdi for kundene, sier Andreassen.

Sammen med Bente Sollid Storehaug skal han delta i en paneldebatt under Aftenpostens konferanse A-Tech mandag 16. oktober.

– Ni av ti innovasjoner flopper

Han mener norske ledere er adskillig bedre trent for å kutte kostnader enn å skape verdier.

– Norske ledere er blant de beste på å ta i bruk ny teknologi på produksjonssiden. De har innført automatisering og robotisering aggressivt de siste årene på grunn av høye lønnskostnader i Norge. Men de er veldig sent ute med å digitalisere på kundesiden, sier Andreassen.

Han sier at ni av ti innovasjoner flopper, og begrunner det med at det utvikles noe markedet ikke vil ha.

– Flytogets app, som gjør at kundene kan kjøpe billett på vei inn i toget, er et eksempel på en digital tjeneste som sparer kundene for tid, sier Andreassen.

– Koketteri å si at vi ikke kjenner fremtiden

Bente Sollid Storehaug mener mange bedrifter jobber godt med ny teknologi. Hun mener alle ledere er nødt til å forsøke å tegne opp fremtiden.

– Det er koketteri å si at vi ikke vet hva som møter oss om fem år. Nei, det gjør vi ikke, men vi er nødt til å være føre var. Ledere må tørre å satse. Kanskje satser de feil på fire av fem ting, men den femte faktoren kan være avgjørende for at bedriften overlever, sier Sollid Storehaug.

Les mer om

 1. A-TECH
 2. Teknologi
 3. Digitalisering
 4. Norges Handelshøyskole (NHH)