Norge

Norges nest beste soldater skal beholdes – Kystjegerkommandoen overlever

De skulle legges ned som avdeling. Men Kystjegerkommandoen får et videre liv. Hæren og Heimevernet skal få mer penger.

Kystjegerkommandoen under øvelse våren 2016
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Dagen før forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen høsten 2014 la frem sitt forslag til fremtidens forsvar, satte Aftenposten opp en liste over hvilke forslag det ville bli mest bråk om.

Øverst sto forslaget om å legge ned Kystjegerkommandoen. Fordi det er en av Forsvarets beste avdelinger, med omfattende krigserfaring fra Afghanistan.

Men både forsvarssjefen og Regjeringen anbefalte å avvikle Kystjegerkommandoen. Og å overføre fast ansatte soldater og befal til basen Haakonsvern i Bergen, der de ved behov skal brukes til egenbeskyttelse og bording av fartøyer, om bord på fregatter, MTB-våpen og kystvaktfartøy.

Samtidig sto Kystjegerkommandoen på Bruun-Hanssens liste over avdelinger og baser han ønsket å beholde, om han fikk bevilget mer penger.

I ettertid har tillitsvalgte, men også flere politiske partier, kjempet for å beholde Kystjegerkommandoen, eventuelt knytte soldater og offiserer til spesialstyrken Marinejegerkommandoen.

De er fortsatt ikke landet noe forsvarsforlik på Stortinget. Men etter det Aftenposten erfarer er det klart at Kystjegerkommandoen overlever.

Det skal ikke være avgjort om Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen skal smelte sammen.

Dette er etter det Aftenposten kjenner til et av de viktigste punktene man er blitt enige om i forhandlingene mellom Regjeringen, støttepartiene og Arbeiderpartiet.

Støre: Arbeiderpartiet og Regjeringen enige

Klokken 09.20. mandag siterte NTB Ap-leder Jonas Gahr Støre på at Regjeringen og Arbeiderpartiet for sin del er enige foran vedtaket om ny langtidsplan for Forsvaret.

– Ap og regjeringspartiene har kommet langt, og jeg tror vi ser enighet om hovedtrekkene i langtidsplanen. Vi har tatt ansvar for det, for det trenger landet. Vi kan ikke ha vingling rundt langtidsplanen for Forsvaret, sa Støre.

– Mellom regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene er det uenighet om hvordan de skal håndtere budsjettprosessen for 2017. Det kan ikke vi sitte og bidra til. Ap får avvente at de fire partiene og statsministeren rydder opp i det, la han til.

Støre forlot mandag morgen etter kort tid et møte med de fire andre partiene, som ble sittende samlet for å diskutere forsvarsbudsjettet for 2017. Forhandlingene av langtidsplanen for Forsvaret berører nemlig 2017-budsjettet, noe som har komplisert prosessen.

Erna Solberg: - Vanskelige forhandlinger

Ulike ønsker for fremtidens forsvarskonsept gjør forhandlingene vanskelige, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

– Dette er vanskelig, fordi det er veldig forskjell i forsvarskonsept mellom det noen partier ønsker, og det som det store flertallet har vært enige om er riktig retning for Forsvaret, sier Solberg til NTB.

Hun håper partiene i forsvarsforhandlingene snart kan komme fram til en løsning. En kompliserende faktor er at samtalene griper rett inn i budsjettprosessen for 2017.

– Vårt opplegg henger sammen. Vi har vært åpne for å diskutere endringer som mange av partiene på Stortinget ønsker i langtidsplanen, men da vil noe av det ha konsekvenser for 2017-budsjettet, sier Solberg.

Andre punkter som skal være avgjort er at det blir mer penger til Hæren og Heimevernet, at Hærens helikoptre på Bardufoss inntil videre forblir her (de flyttes ikke til Rygge), og at man straks begynne investeringene for å bygge opp et kampluftvern for Hæren.

  • Norges nest beste soldater ønsket å inngå ekteskap med de beste. Les mer om grunnene her.

Les mer om

  1. Heimevernet
  2. Rygge