Norge

Private høyskoler kan miste viktig statsstøtte

Steinerskolen og Barratt Dues musikkinstitutt er blant åtte private høyskoler som kan miste statsstøtten hvis forslagene til en ekspertgruppe tas til følge.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) overveier et forslag om å stoppe statsstøtten til flere private høyskoler. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

For de fleste av disse åtte skolene utgjør statsstøtten en vesentlig andel av inntektene, skriver nettavisen Khrono.

Ekspertgruppen er satt ned av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og har hatt som mandat å gå gjennom tilskuddsordningen for private høyskoler. Ekspertene overleverte sin rapport til statsråden 2. juni og foreslår at høyskoler må være institusjonsakkreditert for å søke og få statsstøtte.

Det betyr at private høyskoler som ikke har slik akkreditering, ikke lenger skal motta statsstøtte for disse studietilbudene. Gruppen foreslår at dette innføres uten unntak, men med en overgangstid på fem år.

Tiltaket vil ramme åtte institusjoner uten slik akkreditering: Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitekthøgskole, Fjellhaug internasjonale Høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Norges dansehøyskole, Steinerhøyskolen og Musikkteaterhøyskolen.

Det er stor forskjell på hvor avhengige skolene er av statsstøtten. For Barratt Due vil forslaget være kritisk ettersom hele 89 prosent av inntektene til skolen kommer fra statlige midler.

Røe Isaksen mener det er for tidlig å ta stilling om anbefalingene skal følges, men vil se nærmere på forslagene.

– Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge. Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden.

Les også

  1. Røe Isaksen skjerper kravene til barnehagene

Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Bygdeutvikling
  3. Teologi