I flere år ropte Forsvaret på flere profesjonelle soldater. Nå skal de erstattes med sivile på beredskap.

Mens krisevarslene om Forsvaret står i kø, foreslår Forsvaret selv å halvere den eneste helprofesjonelle hæravdelingen som er klar til strid: Telemark bataljon.

Soldater fra Telemark bataljon deltar for tiden i øvelsen Iron Wolf i Litauen i regi av NATO. De blir i det lille landet til desember.

Telemark bataljon var Norges svar da NATO tidlig på 1990-tallet oppdaget at de knapt hadde styrker som kunne rykke ut. I dag er de en ren profesjonell avdeling, på plass i Litauen og Irak, på beredskap for NATO, og samtidig Norges knyttneve på bakken om vi skulle bli angrepet.

To forsvarssjefer, Sverre Diesen og Harald Sunde, foreslo forgjeves å nesten nulle ut vernepliktsbaserte hærbataljoner og erstatte dem med profesjonelle.

Når krisemeldingene nå gjaller om Forsvarets kampevne, og kravet til utrykning er kuttet ned til timer, foreslås det å skjære kraftig ned på antallet profesjonelle soldater vi har, og erstatte dem med sivile som de siste fire år har fullført førstegangstjeneste.

Bakgrunnen er rent økonomisk. Profesjonelle er dyre, mens sivile som kan kalles inn til årlige øvelser og for øvrig står på beredskap, er langt billigere.

Soldat fra Telemark bataljon under den pågående NATO-øvelsen Iron Wolf i Litauen. For første gang har Norge med stridsvogner av typen Leopard til øvelse utenlands.

«Selger» proffsoldater for å kjøpe langtrekkende missiler

Det er brigader Aril Brandvik som leder Landmaktutredningen. Han varslet reduksjonene da en foreløpig statusrapport for utredningen ble presentert på Litteraturhuset 19. juni.

– Dere foreslår altså å erstatte halve Telemark bataljon, Hærens best trente avdeling av et visst omfang, med sivile på beredskap?

– Det er ingen tvil om at helprofesjonelle soldater er bedre enn reservister på mange områder. Systemet vi foreslår vil ha svakheter. Færre profesjonelle kan rykke ut på kort varsel. Men vi mener at reservistene vil ha en veldig høy standard, og at systemet som helhet vil være mye sterkere enn det vi har i dag, sier Brandvik.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Alle vil si: La oss ha begge deler. Men det går ikke med dagens pengeramme. Ved å redusere lønn til profesjonelle tar vi oss råd til å kjøpe moderne stridsvogner, luftvern og langtrekkende missiler, sier Brandvik.

Terje Bruøygard er oberstløytnant og sjef for Telemark bataljon. Han holder innsatssoldater i Heimevernet, som trener tre uker i året, som mer utrykningsklare enn reserver som forholdsvis nylig har gjennomført førstegangstjeneste.

– Vil gjøre det svært vanskelig

Oberstløytnant Terje Bruøygard leder Telemark bataljon. Han påpeker at en halvering av styrkene vil gjøre det svært vanskelig å ha soldater både i Litauen, i Irak, og samtid stå på beredskap for Norge.

– Hvis man tror at man kan erstatte noen av verdens best trente militære med «tvungne reserver», mister man noe av poenget med kvalitet, sier han.

Fortsatt har mellom 25 og 30 prosent av soldatene i bataljonen kamperfaring. Kommandersersjant Odd Einar Nygård (39) har mellom 70 og 100 trefninger bak seg.

– Vi definerer trefning som en stridskontakt der noen forsøker å drepe deg. De kan vare fra noen minutter til tre dager, sier Nygård.

– Forslag lagt frem på feil grunnlag

Kjell Grandhagen er tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste. Han er en forsvarer av vernepliktsordningen, men synes det problematisk å redusere Telemark bataljon vesentlig.

– Ser man bort fra økonomien, er det svært uheldig å gå bort fra en bataljon som i sin helhet er basert på profesjonelle. Bataljonen er et nyttig redskap og representerer det signalet vi ønsker å sende til NATO på vegne av Forsvaret, sier den pensjonerte generalløytnanten.

– Samtidig er det viktig å se Brandviks forslag i en helhet. Det må ses som et resultat av de økonomiske rammene han er blitt gitt. Selv er jeg en sterk tilhenger av verneplikten. De forsøkene som noen gjorde for noen år siden på å marginalisere verneplikten, var meget ukloke, sier han.

Grandhagen mener de politiske signalene i for liten grad ble fanget opp av landmaktutredningen.

– Jeg er kritisk til at en statusrapport for landmaktutredningen ble lagt frem uten å ta hensyn til at fire store partier ønsker å bruke to prosent av BNP på Forsvaret. Det er det helt nødvendig å gjøre, sier han.

Aftenposten-fotograf Dag W. Grundseths ikoniske bilde av Telemark bataljon under trening i Afghanistan.

Ap: Har umiddelbare motforestillinger

Anniken Huitfeldt (Ap) er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Vi har umiddelbart en del motforestillinger. Jeg husker hvor lang tid det tok å mobilisere bataljonen da den besto av vervede, vernepliktige. Jeg har mine tvil om dette er mulig. Men vi har ikke konkludert, sier Huitfeldt.