Norge

Enighet på Stortinget om at barn ikke kan miste statsborgerskapet hvis foreldrene har løyet

KrFs Hilde Frafjord Johnson mener det er urimelig at folk skal kunne fratas statsborgerskapet hvis det viser seg at deres foreldre eller besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.

Partiene på Stortinget er enige om at barn og barnebarn ikke skal kunne straffes dersom foreldre og besteforeldre har løyet om hvilket land de kommer fra.

  • NTB
  • Olga Stokke
    Journalist

– Det en forelder måtte ha gjort, skal jo ikke en uskyldig part straffes for, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF til TV 2.

– Det er totalt urimelig, og det kan vi ikke leve med som en rettsstat, sier Johnson

Aftenposten har skrevet flere saker om personer som risikerer å miste sitt norske statsborgerskap. Ikke minst vakte det oppsikt at en familie på 12 personer som mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge.

UDI mener et ektepar ga uriktige opplysninger da de kom til Norge i 1990. 27 år senere fikk også barn og barnebarn beskjed om å levere inn passet og forlate Norge.

Tapte i retten

Bioingeniøren Mahad Adib Mahamud tapte tidligere i år rettssaken om statsborgerskap i Oslo tingrett. Mahamud som hevder å være fra Somalia, anker dommen. Tingretten slår fast at det er gode nok beviser på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har hevdet.

Lovendring

Ifølge TV2 vil alle partiene på Stortinget tirsdag gå inn for en lovendring som innebærer at man ikke kan miste statsborgerskapet hvis det kommer frem at foreldre eller besteforeldre ikke har snakket sant om sin nasjonalitet.

KrF mener vedtaket også bør omfatte dem som allerede har mistet statsborgerskapet den siste tiden.

Les også

Sterke reaksjoner etter at familie på 12 mister statsborgerskapet etter 27 år i Norge: «Skammelig» og «umenneskelig»