Norge

Brudd etter brudd på regelverket

Anna Kristin Gillebo Backlund (30) skulle ikke ha vært alene på vakt da hun ble drept.

Arbeidstilsynet slakter arbeidsforholdene ved behandlingssenteret Små Enheter på Vollen i Asker.
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator
Rettskommentator Inge D. Hanssen

Arbeidstilsynet slakter arbeidsforholdene ved behandlingssenteret Små Enheter på Vollen i Asker.Det var her nattevakten Gillebo Backlund ble drept av den 15 år gamle jenta natt til tirsdag 28. oktober i fjor. Tenåringen er i Asker og Bærum tingrett tiltalt for overlagt drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Bakgrunnen for at 15-åringen var plassert på Vollen i Asker var en flere år lang psykiatrisk historie; en historie som inneholdt trusler om drap og selvmord, om vold og trusler med våpen. Selvskading.

Ingen skal si at det var en enkel oppgave å forholde seg til den unge jenta. Derfor skulle man tro at ledelsen ved Små Enheter ville sørge for forsvarlig sikkerhet rundt de ansatte som var nærmest henne – og for jenta selv.

Fundamental svikt.

Ifølge Arbeidstilsynet sviktet dette fundamentalt på punkt etter punkt.

I en rapport fra tilsynet heter det at man ikke kan se at arbeidsgiveren Små Enheter har foretatt noen risikovurdering av alenearbeid om natten. Dette til tross for at Gillebo Backlunds arbeid om natten omfattet arbeid med en ungdom som innebar høy risiko og fare for vold og trusler.

15-åringen hadde tilgang til vannkoker, spisse blyanter og tyngre kjøkkenutstyr. Drapsnatten hadde hun også tilgang til kniv.

Arbeidstilsynet konkluderer med at det var mangler ved det forebyggende og systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Tilsynet mener det foreligger brudd på bestemmelser om kartlegging og risikovurdering.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om vurdering av risiko ved alenearbeid.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om tiltak og plan.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutiner for vold og trusler.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om informasjon og opplæring.

Ledelsen i Små Enheter har tatt til motmæle mot kritikken fra Arbeidstilsynet og mener at arbeidsmiljøet var fullt forsvarlig ut fra de rammer og risikobilde som forelå.

Sovende nattevakt.

Om nettene skulle en våken nattevakt ta seg av 15-åringen dersom hun for eksempel skulle på do eller ha noe å drikke. Var hun våken ut over slike hendelser, skulle også den sovende nattevakten varsles.

Arbeidstilsynet slår fast at ordningen med en våken nattevakt og en sovende medarbeider i samme leilighet i realiteten er alenearbeid for den våkne nattevakten.

Anna Kristin Gillebo Backlund skulle med andre ord ikke ha vært den eneste våkne nattevakten denne skjebnesvangre natten i oktober i fjor.

I tiden før drapet ga hun overfor venninner og familie uttrykk for at ledelsen ved Små Enheter ikke var profesjonell nok og at det var usikkerhet om opplegget rundt 15-åringen. Hun fant liten støtte for sitt syn hos ledelsen.

Avdødes kusine forteller som vitne at Anna sa at hun ikke var redd for 15-åringen, men at hun var redd jenta skulle ta sitt eget liv. Dette til tross for jenta hadde sagt at hun ønsket å bli seriemorder og en ny Breivik.

Politiet etterforsker.

Fylkeslegen konkluderer i en hemmeligstemplet rapport med at psykiatrien sviktet i sin oppfølgning av 15-åringen – dog med unntak av et opphold på Bjerketun behandlingshjem.

Politiet på sin side etterforsker om foretaket Små Enheter eller noen i ledelsen kan ha straffansvar i forbindelse med saken. Etterforskningen er ennå ikke ferdig.

Uansett utfall av politiets etterforskning har de pårørende gode argumenter i et eventuelt erstatningssøksmål mot Anna Kristin Gillebos Backlunds arbeidsgiver.