Forskere slår alarm om hybelkaniner og husstøv: Fant store mengder miljøgifter

Ikke la hybelkaninene få vokse i fred under sengen. Forskere mener nå at ansamlinger av støv i hjemmet kan utsette oss for høye nivåer av giftige kjemikalier.

En hybelkanin er en dott med støv og lo, ofte godt skjult under sengen, der de lever et fritt liv. Tross et koselig kallenavn kan de inneholde giftige kjemikalier og bakterier.

Amerikanske forskere ved George Washington University har samlet inn støvprøver fra hele USA og lagt dem under lupen. De sier det er første studie som tar for seg hvordan hverdagsprodukter avgir miljøgifter i husstøv:

– Funnene tyder på at mennesker, og spesielt barn, på daglig basis blir utsatt for støv som inneholder helsefarlige kjemikalier, sier hovedforfatter Ami Zota, assisterende professor i miljø og helse ved Milken Institute SPH.

Fant gift i 90 prosent av prøvene

Forskerne er overrasket over høye nivåer av ti giftige kjemikalier i hele 90 prosent av støvprøvene, inkludert ftalater, som typisk brukes til å mykne plastprodukter, fenoler og flammehemmende kjemikalier.

Det finnes ikke tilsvarende omfattende, systematiske studier i Norge, ifølge forsker Pernilla Bohlin-Nizzetto ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Haha, tenker du, sjekk de store fluffy hybelkaninene, nå har de snart utviklet intelligens der de har fått vokse i fred i et par måneder, under senga, bak døra og i hjørnet. Ikke la deg lure av det myke utseendet. De er fulle av gift og bakterier.

Gjelder også i Norge

Både hun og førsteamanuensis Rikke Bramming Jørgensen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU sier til NTB at funnene ikke er overraskende:

– Vi må dessverre regne med at disse resultatene også gjelder for Europa, inkludert Norge. Det kan naturligvis være forskjell innenfor de ulike kjemikaliegruppene, men man har funnet både ftalater og bromerte flammehemmere også i europeiske studier, sier Jørgensen.

NILU og Folkehelseinstituttet (FHI) har i studier av husstøv fra Norge funnet tilsvarende eller lavere mengder av de samme kjemikaliene som i den amerikanske meta-studien.

Fant 45 farlige kjemikalier

I studien fra USA ble det funnet 45 potensielt farlige kjemikalier som brukes i forbrukerprodukter, som gulvdekke, hudpleieprodukter, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler.

Ftalater, og især DEHP som det var mye av i støvet, kan selv i små mengder virke hormonforstyrrende og gi skader på foster og små barn.

Produkter avgir kjemikalier til luft og fester seg til støv. Det kan bli inhalert og til og med tatt opp gjennom huden. Små barn er særlig utsatt for støv på gulv, der de krabber og leker og har en tendens til å stikke hender og ting i munnen.

Samles opp og gir høye giftverdier

Flere av kjemikaliene som ble påvist, er forbudt eller kun tillatt i begrensede mengder.

På grunn av lang nedbrytningstid ble det likevel påvist høye verdier for flere av disse, inkludert stoffer med høyt innhold av fluor, som PFOS og PFOA.

– Mange kjemikalier knyttes til samme farer, som kreft og utviklingsproblemer, og interagerer. Eksponering for alt dette utgjør totalt sett en stor helsefare, særlig for barn, konkluderer rapporten.

Forsker på husstøv i Norge nå

Folkehelseinstituttet kan ikke nå svare på hvor skadelig husstøv i Norge egentlig er, eller om vi har helseproblemer som kan knyttes til miljøgifter i husholdninger.

– Vi har i de siste årene blitt oppmerksomme på at husstøv kan være en kilde til miljøforurensninger, så dette var forventet, og viser at problemstillingen er relevant i alle deler av verden. Vi har pågående forskningsprosjekter hvor vi ser nærmere på dette, sier avdelingsdirektør for miljøeksponering og -epidemiologi, Cathrine Thomsen.

Forskere frykter cocktaileffekt

Bohlin-Nizzetto vil også ha mer forskning:

– Vi må gjøre flere studier på kjemikalier i husstøv og finne ut hvor de kommer fra. Vi må se nærmere på cocktaileffekten når ulike kjemikalier forekommer på en gang. Har dette sammenheng med helseproblemer, må vi forsøke å fjerne kildene og redusere helsefare.

Ftalater er forbudt i leketøy, men hva er et leketøy? En dansk studie fra 2007 viste høyt innhold av ftalatet diethylhexylfthalat (DEHP) i viskelær og at barn har en tendens til å sutte på viskelær.