Nei-kommuner som skal tvinges sammen fungerer bedre enn gjennomsnittet

Åtte av tretten kommuner som skal «tvangssammenslås» fungerer allerede bedre enn gjennomsnittet på landsbasis, viser tall fra Kommunebarometeret.

Lindesnes kommune, her ved sitt berømte fyr, er Norges 24. beste kommune. Til tross for det skal Lindesnes slås sammen med Mandal og Malvik, mot sin vilje.

Selv før avtalen om kommunereformen ble lagt frem for to uker siden kunne Aftenposten avsløre hvilke 13 nei-kommuner som tvinges sammen.

Vi har sammenlignet disse 13 kommunene i Kommunebarometeret, for å finne ut hvor veldrevne de faktisk er i dag, før sammenslåingen.

Barometeret er en måling som analyserer hvordan den enkelte kommune presterer målt mot resten av Kommune-Norge (se faktaboks).

Resultatene viser at over halvparten av nei-kommunene som skal tvinges sammen allerede gjør det bedre enn den gjennomsnittlige norske kommune i dag.

  • Grønne kommuner er bedre enn gjennomsnittet, røde er under:

Tror ikke på bedre tjenester med færre kommuner

Bedre velferdstjenester for innbyggerne har vært et av Jan Tore Sanners viktigste argumenter for sammenslåing.

Blant annet har barnevernstjenester blitt nevnt som en spesielt viktig tjeneste kommunene må kunne tilby.

I Kommunebarometeret er seks av de tvangsaktuelle kommunene bedre enn gjennomsnittet på landsbasis: Søgne, Skedsmo, Lindesnes, Fet, Balestrand og Bindal.

Gode på eldreomsorg ...

Innen eldreomsorgen er hele ni av de tretten kommunene bedre enn snittet. På dette punktet er faktisk Lindesnes 7. best i Norge, av 427 kommuner.

... men dårligere på barnehage og kultur

Derimot er åtte av kommunene under landssnittet på barnehagetjenester. Like mange befinner seg på nedre halvdel av tabellen innen kultur.

– Trenger ikke sammenslåing for å fungere

Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS – kommunenes interesseorganisasjon – vil ikke uttale seg om enkeltkommuner. Men han er kritisk til hvordan reformavtalen har utviklet seg.

– Hvis man ser på linken fra kriteriene for sammenslåing som ble satt i begynnelsen, og det som skjer nå, så er det ikke en tydelig linje.

– Det er ikke akkurat katastrofekommuner som tvinges sammen?

– Jeg vil ikke bruke begrepet «katastrofekommune», fordi slike finnes ikke. Ulike kommuner har ulike økonomiske utfordringer. Men det er klart at de store behovene for sammenslåing først og fremst ligger hos dem som ikke har kapasitet til å utføre tjenestene fremtidige kommuner må kunne utføre.

Eide mener det finnes eksempler på kommuner som kunne klart seg på egen hånd blant dem som tvinges sammen.

– Skedsmo er for eksempel såpass stor og velfungerende at den ikke trenger sammenslåing for å fungere i fremtiden.

De dårligste kommunene dropper sammenslåing

Kommunene som scorer lavest på barometeret, får derimot stort sett stå alene. NRK konkluderte i fjor sommer med at de ti nederste kommunene på listen ser ut til å bli stående alene.

Det er spesielt nordlige kommuner som ligger langt nede på Kommunebarometeret. Hele 28 av de 30 nederste på listen ligger i enten Troms, Nordland eller Finnmark.

Ikke engang i Meløy i Nordland, kommunen som kommer nest verst ut i kommunebarometeret, har ordføreren tro på at sammenslåing nødvendigvis fører til bedre tjenester for innbyggerne.

– Vi er ikke en dårlig kommune å bo i, men vi har utfordringer. Jeg ser ikke at kommunesammenslåing kan løse de problemene, det må vi gjøre selv, sa Sigurd Stormo (Ap) til NRK.