Islamsk Råd-bråket: Muslimske menigheter har hatt møter om ny organisasjon

Allerede i fjor høst møtte representanter fra flere store muslimske menigheter i Oslo for å drøfte etableringen av en ny organisasjon: Muslimsk Råd Norge.

Basim Ghozlan er forstander i Det Islamske Forbund Rabita.

I snart ett år har paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) vært preget av interne konflikter og uenigheter. Dette ble for alvor kjent da daværende styreleder gikk av i juni i fjor.

Nå har konfliktene igjen kommet til syne. Etter at det ble kjent at IRN har ansatt en nikab-kledd kvinne i organisasjonen, har det største muslimske trossamfunnet varslet at de kan komme til å melde seg ut av IRN.

– Flere moskeer har gitt signal om utmeldingsprosess, men det som er sikkert er at Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina melder seg ut av Islamsk Råd, har sjefsimam Senaid Kobilica sagt til VG denne uken.

Den bosniske menigheten har over 9400 medlemmer.

Senaid Kobilica er hovedimam i Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina. Han har vært styremedlem i Islamsk Råd Norge i nesten 15 år.

Har fryst medlemskapet

Da Aftenposten snakket med Kobilica torsdag ettermiddag, hadde menigheten sendt en melding til IRN med beskjed om å fryse menighetens medlemskap.

– Vi ønsker ikke å være aktive medlemmer i IRN, og kommer til å ta en endelig avgjørelse om utmelding fra IRN i løpet av april, sier Kobilicia.

Albansk Islamsk Kultursenter har også fryst medlemskapet sitt.

– Vi to tar det første skrittet, sier imamen.

Også Det Islamske Forbund Rabita har tatt til orde for å melde seg ut.

Muslimsk Råd Norge

Etter det Aftenposten kjenner til, har flere av de store moskeene som i dag er medlemmer i IRN, allerede hatt møter der de har snakket om å danne en ny paraplyorganisasjon med navnet Muslimsk Råd Norge. Ideen på navnet kommer fra England der Muslim Council of Britain er en kjent paraplyorganisasjon for britiske moskeer.

Det første møtet der det ble vurdert å danne Muslimsk Råd Norge fant sted i en moske i fjor høst. Det skal ha blitt avholdt minst to møter om Muslimsk Råd Norge.

– Det finnes ideer rundt etablering av en ny paraplyorganisasjon. Det har også vært snakk om det, men det har ikke vært noe konkret alternativ hittil. Jeg brenner ikke for det. Jeg har sittet i styret i IRN i nesten 15 år og vært med på å bygge det opp. Derfor ønsker jeg i utgangspunktet ikke en ny organisasjon, sier Kobilicia til Aftenposten.

Han er likevel bekymret for utviklingen innad i det muslimske miljøet.

– Det er åpenbart at vi går mot en splittelse. Jeg vil ikke nevne noen navn, men det er flere personer i IRN-systemet som tror at de er uerstattelige. Vi må nå legge vekk vår ego og våre personlige interesser og tenke på helheten, sier Kobilicia.

Hvis en ny paraplyorganisasjon dannes av noen av de største moskeene, kan IRN i første omgang risikere å miste opptil 30.000 av dagens 82.000 medlemmer. I tillegg kommer begge organisasjonene til å kjempe om den samme statsstøtten og for å være muslimenes ansikt utad.

– IRN er ikke slagkraftig

Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen, sier at det kan være positivt med flere muslimske råd.

– IRN er ikke lenger slagkraftig. IRN må ta hensyn til alle retninger. Noen ganger kan det være motstridende hensyn. Jeg synes det vil være positivt med flere råd for muslimer i Norge, sier Ghozlan.

– Hva mener du er problemet med IRN?

– Samarbeidsklimaet er ganske dårlig. Det er noen personer som ødelegger for andre. Hvis ikke disse personene blir stoppet, så blir skadene større, svarer Ghozlan.

Ghulam Sarwar, styreleder i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, har også vært til stede på møter der det er blitt snakket om å danne Muslimsk Råd Norge.

Styreleder Ghulam Sarwar i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat.

– Jeg ønsker at alle moskeene i Norge holder seg sammen. Derfor argumenterte jeg imot en ny organisasjon. Jeg mener fremdeles at det går an å snakke med partene på begge sider for å dempe konflikten, sier Sarwar.

– IRN ønsker å stå samlet

Generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, sier at han kjenner til at det har vært møter der noen moskeer har vurdert å danne egen organisasjon.

– Denne mobiliseringen har vi visst om lenge der enkeltpersoner har deltatt på disse møtene, sier Afsar.

– Burde ikke IRN jobbe for å hindre en splittelse?

– Vi har vært i dialog med personer i de moskeene. Nettopp derfor er situasjonen i IRN ikke forverret. Hadde vi ønsket en splittelse, så hadde det skjedd for lengst, svarer Afsar.

– Gjennom denne dialogen vi har hatt internt, har vi registrert sterke positive signaler som tyder på at IRN kommer til å være en paraplyorganisasjon også fremover. Det er flere nye moskeer som ønsker å melde seg inn i IRN. Vi jobber aktivt for å stå samlet, sier Afsar videre.

Mehtab Afsar er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.

Han legger til at kjernen i saken er at det er et generasjonsskifte i IRN der yngre krefter er aktive og ønsker å drive organisasjonen etter demokratiske spilleregler.

Ifølge Afsar er dette noe ikke alle er vant til. Derfor kan dette oppfattes som en utfordring av enkelte.

– Nå har det kommet et nytt styre som i all hovedsak består av unge folk som er født eller oppvokst i Norge. Det er en god geografisk og etnisk sammensetning i det nye styret, fremholder Afsar.