Norge

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli sykepleier

Sykepleierstudenter må ha 3 i matte og norsk, foreslår Regjeringen.

MÅ BLI BEDRE I MATTE: Norske sykepleiere har for dårlige mattekunnskaper, mener Regjeringen og vil skjerpe kravene.
  • Pål Andreas Mæland

Kunnskapsdepartementet sender onsdag ut et forslag om å skjerpe karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, opplyser departementet i en pressemelding.

Forslaget innebærer at videregående elever må ha tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Regjeringen foreslår også å kreve tilsvarende karakter i norsk, og minimum 35 skolepoeng. Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og tjenestene sykepleierne utfører, sier kunnskapsministeren.

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener Regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tre forslag

Regjeringen har lagt frem tre ulike alternativer til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes.

Krav om minimum 3 i snitt i den obligatoriske matematikken på videregående inngår i alle tre alternativene.

– Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding,

Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum 3 i norsk, i tillegg til krav om 3 i matematikk.

− Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kolleger. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

Han mener også at bedre norskkunnskaper vil føre til at flere gjennomfører studiet.

Krav om 35 skolepoeng

Det strengeste alternativet Regjeringen foreslår er å sette krav om at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng. I tillegg må snittkarakteren i både norsk og matematikk være minimum 3.

Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren 3 i matematikk fra videregående. Om vi også innfører krav om norskkarakter og 35 skolepoeng, kan det bli mer krevende å fylle alle studieplassene. Men jeg tror det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg, sier Røe Isaksen.

Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer.

Les også

  1. – Fremtidens sykepleier skal være en krysning av ingeniør og helsearbeider

  2. Jeg har sagt opp jobben som sykepleier. Dette er pasientene jeg ikke kommer til å savne | Tegnehanne

Les mer om

  1. Torbjørn Røe Isaksen
  2. Bent Høie
  3. Matematikk
  4. Helse
  5. Skole og utdanning