Norge

Politiet forbyr nazister å demonstrere i Fredrikstad 29. juli

Nordiska motståndsrörelsen stilte med egne plastskjold i marsjen 1. mai. Et par hundre politifolk var sendt ut for å hindre uroligheter i Falun sentrum, der motdemonstranter ropte «ingen nazister i våre gater».

Politiet forbyr Den nordiske motstandsbevegelsen å demonstrere i Fredrikstad fordi det er fare for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel».

  • Thomas Olsen
    Journalist
  • NTB

Parolen til den nynazistiske organisasjonen skulle etter planen være «Knus homolobbyen».

Politiet begrunner demonstrasjonsnekten med at faren for ordensforstyrrelser er for stor.

Fikk først ja

Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen. De opplyste da at tillatelsen ble gitt av hensyn til ytringsfriheten. Fredag varslet politiet at de har ombestemt seg.

  • Fikk lov å marsjere i Falun: Hvite skjorter, sorte støvler, grønne flagg - og egne skjold

Fryktet voldelige motdemonstrasjoner

– Det er varslet flere motdemonstrasjoner med potensial til å trekke svært mange mennesker til Fredrikstad. Politiets informasjonsinnhenting viser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter. Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

Den nazistiske organisasjonen Nordiska motståndsrörelsen fotografert under en demonstrasjon i Stockholm i 2013 til støtte for sine meningsfeller i det greske politiske partiet Gyllent daggry.

– Ville vært inngripende for alle i Fredrikstad

Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.

– Tiltakene vil måtte iverksettes flere dager før demonstrasjonen. Vi snakker om omfattende sikkerhetstiltak som sperringer, kontrollposter og tung tilstedeværelse av politi. Dette vil helt klart være til stor ulempe og oppleves som inngripende for alle som oppholder seg i Fredrikstad, sier Hasseldal.

Gjelder kun 29. juli

Men forbudet betyr ikke at nazister aldri får demonstrere i Fredrikstad.

– Forbudet gjelder arrangementet 29. juli og er ikke til hinder for et tilsvarende arrangement en annen dato. Vi vil nå gå i dialog med arrangøren for å forsøke å finne en løsning, sier politimesteren.

Demonstrasjonen i Fredrikstad ville vært den første fra den nazistiske organisasjonen i Norge.

Les mer om

  1. Fredrikstad
  2. Nynazisme