Ap lover 3.000 flere lærere til de yngste elevene

Arbeiderpartiet (Ap) lover 3.000 flere lærere til elevene på 1.–4. trinn dersom de vinner valget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Trond Giske (t.h) la frem Aps skoleløfter for de neste fire årene på Nordpolen skole i Oslo onsdag.

En betydelig økning av antallet lærere for de yngste elevene var blant Aps hovedpunkter da partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske la frem partiets valgløfter på Nordpolen skole i Oslo onsdag morgen.

– Vil vil sørge for 3.000 flere lærerårsverk. 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.

Lærerløftet vil koste rundt 2 milliarder kroner, har partiet beregnet.

Giske sier Ap vil innføre en norm for lærertetthet for 1.– 4. klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.

– Det viktigste er at hver lærer får en håndterlig elevmasse, sier Giske.

Lærertetthet skiller partiene

Tidligere i år fikk Ap kritikk fra blant annet Utdanningsforbundet for bare å ville forplikte seg til en lærernorm på kommunenivå, og bare for 1.–4. klasse, som forbundet uttalte var lite forpliktende. Giske sier Ap nå er åpen for å se på ulike måter å utforme en lærernorm på, blant annet ved å se på en kombinasjon av en norm på skolenivå og kommunenivå.

– Det store skillet mellom Frp og Høyre og oss, er at de mener flere lærere ikke er viktig, uttalte Giske.

Aps skoleløfte består av 18 tiltak. Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen (SFO) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning (AKS). Partiet lover også å sørge for at alle kvalifiserte søkere på yrkesfag får læreplass innen 2021. Ap lover også et løft for skolehelsetjenesten og at hver eneste skole skal ha tilgjengelig helsesøster hver dag.