Norge

I dag er det dyrt å satse ekstra på barnehager i utsatte områder. Det vil kunnskapsministeren endre på.

Regjeringen vil gjøre det lettere for kommuner å gi mer penger til barnehager i utsatte områder, uten å måtte betale ekstra til alle private barnehager samtidig.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) besøkte Grünerhagen barnehage i Oslo i forrige uke. Barnehagen er en av seks barnehager i utsatte bydeler som får ekstra penger fra byrådet i Oslo.
  • Frøydis Braathen
    Journalist
  • Dan P. Neegaard
    Fotograf
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I Grünerhagen barnehage i Oslo løper barna ute i det varme vårværet. Barnehagen har siden høsten 2019 fått penger av byrådet til en ekstra ansatt. Resultatet er tryggere barn og lavere sykefravær blant de ansatte.

– Vi ser at barn som trenger støtte, enten til språk eller sosioemosjonelt, blir fanget opp tidligere og dermed får støtte tidligere, forteller Kate Hansen, seksjonssjef for barnehagene i bydel Grünerløkka.

Midler til den ekstra bemanningen har barnehagen fått via byrådets satsing på seks barnehager i Gamle Oslo og Grünerløkka.

Nå ønsker regjeringen at kommunene skal kunne gi ekstra penger til barnehager i levekårsutsatte områder.

Det er områder hvor store deler av befolkningen har lavere utdanning og inntekt, flere arbeidsledige, flerkulturelle og flere som lever under fattigdomsgrensen.

Men dagens ordning har en utfordring.

Tilskuddet til private barnehager går opp

Det er flere kommuner som ønsker å bevilge ekstra penger til enkelte barnehager, slik at de for eksempel kan styrke bemanningen. Men dagens regelverk gjør det dyrt, fordi tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittet de kommunale barnehagene får.

Hvis en kommune ønsker å styrke bemanningen i én kommunal barnehage, øker gjennomsnittet og dermed også tilskuddet som private barnehager har krav på.

– Kostnaden går derfor opp, uten at kommunen får styrt pengene dit hvor det er størst behov. Vi mener kommunene selv er tettest på og vet best hvor det bør brukes mer penger. Derfor vil vi nå ta ut barnehagene som får ekstra penger fra beregningen av tilskuddet til de private, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Tonje Brenna mener det vil jevne ut forskjeller å gi barnehager i områder med høy arbeidsledighet, fattigdom og høy andel flerkulturell befolkning ekstra midler til å ansette flere.

– Kan gi bedre språk til barn som ikke kan godt nok norsk

Frem til 2016 kunne kommunene holde barnehager som var dyrere i drift, utenom beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Barnehager som hadde minst 25 prosent høyere kostnader enn gjennomsnittet i kommunale barnehager, kunne bli holdt utenfor beregningen.

Nå vil regjeringen at dette igjen skal bli mulig.

– Det er viktig at kommuner som vil satse ekstra på barnehager i levekårsutsatte områder, får mulighet til det. Det vil gi likere muligheter for barna og jevne ut forskjeller. Lokale satsinger kan for eksempel gi bedre språk til barn som ikke kan norsk godt nok. På sikt kan det gi bedre overgang til skole og jobb, sier Brenna.

Hun mener det blir feil at en kommune som ønsker å satse mer på barnehager i levekårsutsatte områder, samtidig må gi mer penger til private barnehager i en helt annen del av byen.

– Det er heller ikke greit at distriktskommuner som ønsker å bruke mer penger for å sikre barnehagetilbud der det ikke bor så mange, må øke tilskuddene til alle private barnehager. Inkludert de i sentrumsnære områder som ikke har de samme smådriftsulempene, sier Brenna.

Oslo vil gi 100 millioner ekstra til utsatte bydeler

Oslo er blant kommunene som har ønsket å styrke barnehager i utsatte bydeler. I 2019 bevilget byrådet ekstra penger til barnehager i Grünerløkka og Gamle Oslo.

I fjor høst bevilget de ytterligere 100 millioner kroner. Men da byrådet ba om at midler til barnehager i utsatte bydeler ikke skulle tas med i beregningsgrunnlaget, satte statsforvalteren foten ned.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, er glad for at regjeringen nå vil gjøre det mulig.

– Hvis alle pengene skulle bli spredt ut slik de blir i dag, ville 40 av de 100 millionene betales til private barnehager uten en spesiell satsing på levekår. 40 prosent av barnehagene i Oslo er private, og det er en utfordring at vi ikke får styrt hvor pengene til disse barnehagene går, sier Eidsvoll.

Les også

  1. Byrådet gir 50 millioner kroner til økt bemanning i barnehager

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Tonje Brenna