Norge

Råvaremangel har gitt problemer med å levere norske pass

Feil og råvaremangel rammer produksjonen av norske pass og ID-kort. Uakseptabelt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Råvaremangel hos produsenten gir problemer med produksjon av norske pass.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Det er selskapet Thales som leverer pass til en rekke land, inkludert Norge. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra Thales om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker.

Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa.

Det resulterer i redusert kapasitet hos Thales. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land.

Thales kan pr. nå ikke gi et fullt svar på hva som er galt og hva som kan gjøres for å bøte på utfordringene, men er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid, og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og Mehl har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette.

Mange vil fornye pass

Etter to år med pandemi må mange nordmenn fornye passet sitt, og reiselysten er stor.

– I begynnelsen av mars ga jeg Politidirektoratet beskjed om å iverksette tiltak for å raskt få ned ventetiden for å få seg pass, sier Mehl.

Blant annet har passkontorene utvidet åpningstidene utover kvelden og i helgene. Det har nå blitt enklere for folk å få seg passtime.

Samtidig fikk POD i oppdrag å på sikt vurdere gjenåpning av flere passkontor som ble lagt ned under forrige regjering, for å sikre kortere reisevei og bedre tilgjengelighet for folk i hele landet.

POD: Regner med gradvis lenger ventetid

Aftenposten har spurt Politidirektoratet om ventetiden i de enkelte politidistriktene for timebestillinger ved passkontorene.

Det har ikke POD oversikt over. Distriktene er allerede i gang med å legge ut mange tusen nye timer i timebestillingsløsningen fremover. Det bør gjøre det enklere å finne ledig time for å bestille pass eller ID-kort, ifølge POD.

Når det gjelder ventetid på pass eller id-kort fra man har vært på passkontoret og til passet er klart, er ventetiden 6–7 dager pr. i dag.

POD regner med at ventetiden gradvis blir lenger fremover når antall bestillinger overstiger leverandørens kapasitet. De vil følge utviklingen nøye.

– Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å finne løsninger og vil komme tilbake til dette så raskt vi kan, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i POD.

– Prognoser er under utarbeidelse. En usikkerhet er om flere eller færre vil søke pass eller ID-kort fremover. Vi jobber med å finne ulike tiltak for å løse publikums behov for pass, sier han.

Stort etterslep av søknader

Regjeringen forventer at Thales finner en løsning på problemene så raskt som overhodet mulig, og POD ser på beredskapsløsninger hvis dette skulle påvirke leveringstiden over lengre tid.

Det er allerede et stort etterslep av søknader om pass etter to år med pandemi.

– Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere, sier Bjørn Vandvik.

Særlig etter 24. februar har det også blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land som følge av krigen i Ukraina.

Rammer hele verden

Mangel på råvarer og påfølgende produksjonsproblemer er ikke et problem som kun rammer Norge, men hele verden. I tillegg har produsenten kapasitetsproblemer når det gjelder produksjon av de nasjonale ID-kortene.

Dette er ny informasjon for politiet, og pr. nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen, heter det i pressemeldingen.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5