Norge

Forskere: Dobbelt så mange vil ha demens om 30 år

En studie fra forskere ved Universitetet i Oslo spår at antallet nordmenn som lider av demens, vil doble seg de neste 30 årene.

  • NTB

Geir Selbæk, professor ved UiO og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, har sammen med kolleger gjennomført den første representative studien på demens i Norge.

Ifølge den har 101.000 nordmenn demens i dag, noe som er langt flere enn tidligere anslått. Tidligere har anslaget myndighetene har brukt når de har planlagt for framtidige behov i helsevesenet, ligget på 78.000.

– Som beslutningsgrunnlag representerer dette et svært skifte. Om knapt 30 år vil nesten 240.000 nordmenn ha demens, altså langt mer enn en fordobling sammenlignet med i dag, og langt flere enn tidligere framskrivninger, sier Selbæk til Apollon.

Han sier årsaken til at antallet med demens stiger, er at vi lever lenger.

– Demens er ikke del av en naturlig aldringsprosess. Demens er sykdommer i hjernen som blir vanligere jo eldre vi blir. Undersøkelsen vår viser at demens øker bortimot eksponentielt med alderen. Blant dem mellom 70 og 74 år har 5 prosent demens, blant dem over 90 år har 50 prosent demens, sier Selbæk.

Selv om antallet med demens ventes å stige, ventes andelen å gå ned. Ifølge Selbæk skyldes dette at dagens 90-åringer i snitt har levd et liv som er litt sunnere enn de som var 90 for 10 eller 20 år siden.

Les også

  1. Støre med ti løfter til eldre som bor hjemme

  2. Filmanmeldelse: «Supernova» reiser spørsmålet: Når blir livet uutholdelig?

  3. Hjemmeboende pasienter med demens går sjeldnere til fastlegen. – Ingen grunn til å tro at de er mindre syke enn andre, sier forsker.

  4. Demens var den tredje vanligste dødsårsaken i 2020. Forsker mener at den kan bli den vanligste.

Les mer om

  1. Demens