Norge

Asylinnstrammingene spiller rett inn i menneskesmuglernes hender

FNs flyktningorgan UNHCR frykter økt menneskesmugling og dårligere integrering dersom Listhaugs forslag om å gjøre det vanskeligere å få familiegjenforening blir gjennomført.

SJB_4757copy_doc6nw6ezv7qvpsyev7kds-SX6yYrRWIg.jpg
  • Steffen Pedersen Øberg
  • Thomas Olsen
    Journalist
OPT__D3A6520-GtAuXKmzsv.jpg

Europadirektør hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Vincent Cochetel, ber Norge slutte å sende tilbake asylsøkere på grensen til Russland uten å realitetsbehandle deres saker individuelt.

Men FNs høykommissær er også kritisk til flere av regjeringens asylinnstrammingsforslag som ble sendt på høring i romjulen.

Fristen er satt til 7. februar. Av de 40 forslagene som den nye integrerings— og innvandringsministeren, Sylvi Listhaug (Frp) har foreslått, er Cochetel svært bekymret for planene om å stramme til mulighetene for familiegjenforening for asylsøkere.

Strengere for familiegjenforening

I desember la innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) frem tiltak som øker kravene til familiegjenforening som en del av sine innstrammingstiltak.

Blant annet foreslo hun at asylsøkere som har reist fra familiemedlemmer, ikke får disse til Norge før de har klart å stå på egne ben i fire år i Norge.

Se hva innvandringsministeren svarte FN-utsending:

Økt menneskesmugling

FN mener konsekvensene av forslaget kan bli økt menneskesmugling og dårligere integrering. Cochetel mener at innstrammingen som Regjeringen ønsker, er uforholdsmessig streng.

OPT_mQn8scAD_doc6o0bd5er8rr18kp6xooi-jf863m3YaD.jpg

– Norge blir sett på som et foregangsland, og det er viktig at Norge opprettholder sin internasjonale anseelse. Når man nå strammer inn, sender man et budskap til verden. Norge har tatt imot 32.000 asylsøkere i 2015. Det er ingenting i forhold til mange andre land.– Og dette antallet er håndterbart, man må ha med i perspektivet at mange av disse 32.000 ikke vil få opphold.

– Vil svekke integreringen

Han advarer spesielt mot at innstrammingen i familiegjenforening vil være skadelig for integreringen i landet.

– Tenk deg at du er en syrer som kommer til Norge. Du vil slite med å lære norsk og skaffe jobb så lenge du hele tiden må gå og være bekymret for kona og barna dine i Libanon eller Tyrkia. En slik innstramming vil svekke integreringen. Samtidig mener han strenge regler spiller rett inn i hendene på menneskesmuglerne:

– Med en så restriktiv linje vil norske myndigheter bare fore trafficking-industrien. For hva gjør du hvis du blir stilt ovenfor disse utsiktene? Jo, du betaler heller menneskesmuglere for å få familien over, sier UNHCRs europasjef.

  • **Aftenposten møtte menneskene som blir grovt utnyttet av menneskesmuglerne:
Les også

Lysene fra Hellas er bare 4 km unna. Men forsøket på å nå dit ender i fiasko etter 20 meter

.**

Jusprofessor karakteriserer forslagene som faglig svake

Jusprofessor og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, Mads Andenæser også kritisk til innstramningsforslagene til innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

OPT_msandena_doc6o3p34981b8mkjwdepc-bwq8zxojQn.jpg

I en kronikk karakteriserer han og dr. jur. og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Vigdis Vevstad forslagene som faglig svake og ekstreme i forhold til prinsippene i flyktningretten og menneskerettighetene. – Regjeringens høringsnotat er et hastverksarbeid som er mest opptatt av å oppnå en kortsiktig og rask politisk gevinst, mener Andenæs, som er professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Han peker på at regjeringen i sitt forslag om familiegjenforening hevder at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) stiller statene fritt.

– Det er ikke riktig. Inngrep i familielivet må være forholdsmessige, sier Andenæs.

– Listhaug strekker strikken for langt

– FN-konvensjonene krever at barnets beste må vurderes ved alle tiltak. Flyktningkonvensjonen ble vedtatt med en anmodning om å sikre familiegjenforening som det har vært lang tradisjon for å følge. Listhaug skriver i høringsnotatet at Norge med dette går lengre enn noe annet land vi sammenligner oss med. Hennes resonnement er at all oppmerksomhet om noe som kan oppfattes som en liberalisering vil føre til økt flyktningstrøm.

– I så fall har hun opptrådt megetuansvarlig med å strekke strikken så langt at den er i ferd med å ryke. Tiltakene som nå gjennomføres og de nye forslagene går bare så alt for langt.

– Hun tar enstorrisiko her med å gå så mye lenger enn Anundsen gjorde da han satt med ansvaret.Bryter du rettsprinsipper, norsk rett og folkeretten grovt nok, så får du til slutt en reaksjon. Konsekvensen er et tilbaketog, og det kan gi signaler som ifølge Listhaugs retorikk kan føre til at det kommer flere flyktninger.

Les Aftenpostens store intervju med innvandringsminister Sylvi Listhaug her:

Les også

- Det er klart jeg er bekymret for mine egne barns fremtid

– Velger Norge på grunn av velferden

De kraftige Innstramningene i Norge vil føre til en bedre fordeling av flyktninger i Europa, tror regjeringen.

– De aller fleste som kommer til Norge har reist gjennom mange trygge land. De kommer til Norge, Sverige, Tyskland og Danmark fordi dette er de landene som har best velferdsordninger og levestandard. Flyktningeretten handler om å komme seg i trygghet for krig og forfølgelse, ikke om å få økonomisk trygghet.

— Ikke bærekraftig

– Flyktningene kunne ha fått beskyttelse i en rekke land før de kom til Norge, og har ofte allerede fått beskyttelse tidligere. Derfor må Norge innføre strenge regler for familiegjenforening. Det er ikke bærekraftig for den norske velferdsmodellen å ta imot 30.000 asylsøkere årlig i tillegg til familiegjenforening, uttaler Sylvi Listhaugs statssekretær, Jøran Kallmyr (FrP) om kritikken fra UNHCR.

Tok egentlig Norge i mot flere asylsøkere enn andre europeiske land om man tar hensyn til folketall?

Les også

Ni grafer som viser hvorfor asyl- året 2015 går inn i historiebøkene

En asylsøker i Polen er like trygg som i Norge

– Cochetel mener at når det blir vanskeligere å få familien til Norge via gjenforening øker sannsynligheten for at man betaler menneskesmuglerne for å få hele familien hit som asylsøkere. Hva er deres kommentar til det?

– Vi tror flere som følge av innstramningsreglene vil velge andre land å søke asyl i. Det er en rekke folkerike land i Europa som har tatt imot langt færre asylsøkere enn det Norge har gjort. En asylsøker i Polen er like trygg som i Norge. Dette vil sannsynligvis ikke være så attraktivt siden de har færre støtteordninger. En god del vil derfor la være å reise til Europa. Derfor vil det bli færre som benytter seg av menneskesmuglere, ikke flere.

– Incentiv – ikke hinder for integrering

FNs høykommissær for flyktninger mener det vil bli ekstra vanskelig for flyktninger å lære seg norsk og skaffe arbeid når man stadig går og bekymrer seg for familien i Tyrkia eller Libanon, og advarer mot at lengre karantene for familiegjenforening er skadelig for integreringen. Jøran Kallmyr ser helt annerledes på det.

– De som kommer hit vil tvert imot få et incentiv til å integrere seg. I dag stilles det få krav, og integreringen er vanskelig. Selv om vi bruker milliarder av kroner årlig på integrering har ikke dette lykkes så langt, heller ikke i andre land har dette lyktes i særlig grad. Dette viser hvor tid— og ressurskrevende integrering er. Derfor må Norge ha et strengt regelverk for å begrense innvandringen, svarer Kallmyr.

Les Aftenpostens reportasje fra Tyrkia:

Les også

Når risikoen for å drukne er størst, tilbyr smuglerne flyktningene halv pris

Les også

Russland ville utvise syrere, ble dømt i Strasbourg

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa