Une anker ikke dommen i Mustafa Hasan-saken: Det er som om jeg svever, sier han.

Utlendingsnemnda (Une) har besluttet ikke å anke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasans sak.

Mustafa Hasan ble veldig glad da han i juli vant frem i Oslo tingrett mot Utlendingsnemnda (Une). Han fikk en ny sjanse til å fortsette livet i Norge i stedet for å bli sendt til Jordan.

Unes begrunnelse for ikke å anke dommen er at «den er helt konkret begrunnet og fordi det kom frem nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon».

Dermed vil Une behandle saken på nytt når dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

Det opplyser avdelingsleder Terje Østraat i Une.

– Det er som om jeg svever

Da Mustafa Hasan (18) får nyheten om Unes beslutning, er han på Bjørnholt skole i Oslo. Der har han fortalt 10.-klassinger om historien sin under seminaret Oslo World.

– Jeg kjente at telefonen min ringte og ringte, så jeg skjønte at det måtte være noe. Da jeg var ferdig, ringte advokaten min. Det var en veldig følelsesladet samtale.

Hasan forteller at han hele livet har følt at han har noen vekter med ekstra kilo på kroppen.

– Nå har jeg ingen vekter hengende på kroppen lenger. Det er som om jeg svever, sier han.

I flere år har Hasan levd med en trussel om at han må forlate Norge. Familien mistet sin midlertidige oppholdstillatelse fordi moren ikke oppga riktige opplysninger da de kom til Norge. Hasan har nå bodd over 12 år i Norge.

Advokaten hans, Nicolai Skjerdal, setter pris på Unes beskjed.

– Vi er naturligvis glad for å slippe en ankeprosess. Nå skal saken behandles på nytt. Vi kommer til å gi innspill i anledning ny vurdering i Une.

– Jeg legger til grunn at det vil bli nemndbehandling, sier Skjerdal og legger til:

– Dette er en sak som etter mitt skjønn er egnet for behandling i stornemnd.

Tingretten: Ugyldig vedtak om utkastelse

Denne saken har skapt et stort folkelig engasjement og fått mye oppmerksomhet i mediene. Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (Une) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Dommen ble avsagt i dissens. Oslo tingrett mener at Unes vedtak om utkastelse er ugyldig.

Staten ved Une ble dømt til å betale sakskostnader på 1,6 millioner kroner.

Tingretten mener at 18-åringen er avhengig av trygg og stabil voksenkontakt: «En slik støtte kan han ikke antas å få i Jordan. Hans nettverk og tilhørighet er i Norge.»

Rettens flertall mener at Une ikke har tatt hensyn til at det foreligger sterke menneskelig hensyn. I dommen står det at Mustafa Hasans mangeårige botid og tilknytning til Norge ikke i tilstrekkelig grad er vurdert og hensyntatt i bedømmelsen av opphold på humanitært grunnlag.

Videre har retten lagt til grunn at han hele tiden har gått på norsk skole og er godt integrert med norske venner og fritidsinteresser. Dommen påpeker at 12 år i Norge «er sammenfallende med den tiden hvor identitetsutviklingen til et barn formes, og tilknytning til land, språk og sosialt nettverk tar form».

Retten mener at det må anses som en saksbehandlingsfeil som førte til at han ikke ble innvilget opphold på humanitært grunnlag.

Rettens mindretall på én dommer mente at det ikke var feil ved Unes vedtak og etterfølgende beslutning som kan medføre ugyldighet.

Denne dommeren var enig med Une i at det ikke foreligger sterke menneskelig hensyn som oppfyller vilkårene for opphold etter utlendingsloven paragraf 38. Dessuten at innvandringsregulerende hensyn etter omstendighetene bør være utslagsgivende med tanke på håndhevelse av asylinstituttet. Mindretallet mener at Une ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til Hasans botid og tilknytning til Norge, men at det ikke kan ha vært avgjørende for utfallet.

Une: Tingretten ga støtte på flere punkter

Terje Østraat i Une påpeker at tingretten også støttet Une på flere viktige punkter. Han viser til at tingretten var enig i at Mustafa Hasan skulle behandles som voksen etter at han ble 18 år, og at spørsmålet om tilbakekall er gyldig avklart.

– Tingretten var også i det vesentlige enig i Unes lovforståelse. Det å la tingrettens dom bli rettskraftig, får derfor ikke betydning for andre saker, uttaler Terje Østraat.

– Une vil forholde seg til dommen når vi treffer nytt vedtak.

Han viser til at tingrettens flertall kom til at det var mangler ved Unes forrige vedtak som gjorde at det ble dømt ugyldig. Men retten har ikke uttalt seg om Mustafa Hasan skal få bli i Norge eller ikke.

Støttegruppen jubler

Hasans støttegruppe er lettet.

– Jeg er så glad på Mustafas vegne. Nå håper jeg at saken blir behandlet i stornemnd og at utfallet blir at Mustafa får fred og får bli i Norge. Her han hører hjemme, sier leder Julia Shirazi.

Hun har fulgt familien i mange år og er gift med Hasans storebror.

– Nå har vi fått vind i seilene to ganger, sier hun og viser til at de fikk medhold i tingretten og at Une ikke anker dommen.

– Men vi må være klar over at dette ikke er over før det er over, sier hun.

Akkurat det vet også hovedpersonen – selv om han nå er lettet og glad. Hasan er opptatt av at denne saken ikke bare handler om ham.

– Nå skal jeg kjempe for alle andre som er i samme situasjon som meg. Nå vil jeg få hele Norge til å støtte dem like mye som Norge har støttet meg det siste året.