Festspilldirektøren går av etter varslingssak

Festspilldirektør Anders Beyer går etter at styret onsdag denne uken melder at de ikke lenger har tillit til direktøren.

Oppsigelsen skjer etter at styret 3. august mottok et varsel som styret karakteriserer som alvorlig. Det ble iverksatt en ekstern undersøkelse gjennomført av advokatfirmaet Hjort, skriver BT.

Rapporten bygger på tekstmeldinger, e-poster og Messenger-meldinger som er sendt og mottatt i perioden da hendelsen fant sted, og som underbygger varselet, ifølge Festspillene.

Konklusjonen i den eksterne granskningen er at direktør Beyer «benyttet sin stilling til å forsøke å etablere en mulig privat relasjon på en måte som var krenkende overfor fornærmede». Festspillene skriver at relasjonen ikke er til en ansatt i Festspillene.

Beyers kontrakt fra 2012 gir ham rett på 12 måneder med etterlønn ved umiddelbar fratreden. Dette gir en utbetaling på 1,9 millioner kroner.

Anders Beyer har så langt ikke besvart BTs forsøk på kontakt.