Norge

- Jeg kan ikke forstå at kommunen har lov til å gjøre så lite

Siden 1997 er det opprettet 67 sedelighetssaker i den lille nordlandskommunen Tysfjord. Faginstanser mener kommunen har sviktet.

Siden 1997 er det opprettet 67 sedelighetssaker i den lille nordlandskommunen Tysfjord.
  • Wenche Fuglehaug Fallsen
    Journalist
  • Helle Aarnes
    Journalist

VG Helg skriver lørdag historien om 11 kvinner og menn fra den samme nordnorske kommunen, som alle forteller om omfattende seksuelle overgrep de skal ha blitt utsatt for i barndommen - og om voksne som ikke grep inn.

Ifølge Midtre Hålogaland politidistrikt ble det opprettet 67 sedelighetssaker i perioden 1997- 2014. I disse sakene hadde 74 personer på et tidspunkt status som fornærmet. 33 hadde status som siktet, 36 som mistenkt. 55 av de 67 sakene ble henlagt.

– Alle sedelighetssakene i Tysfjord jeg vet om, er etterforsket på en ordentlig måte. Men når det gjelder Tysfjord spesielt, kan jeg gå så langt som å si at jeg fornemmer at skammen og hensynet til omgivelsene spøke i bakgrunnen. Vitner reserverer seg, og ønsker ikke å belaste familien mer enn høyst nødvendig, sier tidligere Tysfjord-lensmann Kenneth Nilsen til VG. Han sier videre at det ikke er grunnlag for å hevde at det er flere seksuelle overgrep i Tysfjord enn andre steder.

Ble ikke hørt

VG Helg dokumenterer også hvordan privatpersoner og ulike faginstanser i årevis har forsøkt å varsle kommunen, tilby hjelp og kompetanse, men at de opplevde at kommunen var avvisende.

– Kommunens ledelse var direkte avvisende. Det ble mer enn antydet at det som kom frem om overgrep var overdrivelser, seir Gunn Hætta. Hun er leder i Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern, SANKS til VG Helg.

Den samme erfaringen hadde Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Jeg kan ikke forstå at kommunen har lov til å gjøre så lite. Her har voksne, offentlig ansatte sviktet, sier Lisa Arntzen ved Dixi ressurssenter for voldtatte.

– Offentlige ansatte har sviktet

– Her har voksne, ansvarlige, offentlig ansatte sviktet sitt ansvar, sier Liza Arntzen ved Dixi ressurssenter for voldtatte.

Hun mener Tysfjord kommune har gjort for lite i overgrepssakene.

– At kommunen foretar seg så lite når de har visst om overgrep, og en lærer har meldt fra til politiet, det synes jeg ikke noe om.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å gå inn i noen miljøer, men det er veldig rart at de ikke har besvart henvendelser fra dyktig spesialkompetanse, som Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), sier Arntzen.

– Politiet burde etterforsket

– Jeg kan ikke forstå at kommunen har lov til å gjøre så lite. Å opprette en krisetelefon og lage et seminar er ikke nok. Politet burde ha på eget initiativ satt i gang etterforskning.

Lisa Arntzen reagerer også på at ingen fulgte opp saken etter at statsminister Jens Stoltenberg ble varslet om dette, men sendte brevet videre til Barne- og likestillingsdepartementet. Daværende minister Manuela Ramin-Osmundsen svarte at det må takles kommunalt.

– Det kan godt hende at dette er riktig formelt, men jeg reagerer på at ingen sørget for at saken faktisk blir fulgt opp kommunalt.

Er du en av mange som er blitt voldtatt, men ikke har anmeldt? Les hva 25 fagfolk sier til spørsmålet: "Er det vits i å anmelde voldtekt?"

- Kun én domfellelse

Tysfjord er en kommune med rundt 1900 innbyggere. VG har sammen med to mastergradsstudenter ved Høgskolen i Volda jobbet for å avdekke overgrepene mot barn og unge som skal ha skjedd på 80-, 90- og 2000-tallet.

I den aktuelle 17-års perioden ble det opprettet i alt 17 saker som følge av anmeldelser eller mistanke om seksuell omgang med barn under 14 år i Tysfjord. 11 personer var på et tidspunkt siktet i disse sakene,men etterforskningen resulterte i kun én domfellelse. I alt 17 hadde status som fornærmet i saken.

I lørdagens VG-reportasje forteller "Liv" at hun var seks år da hun ble utsatt for overgrep av faren. Noen år senere ble han dømt for overgrep mot datteren og flere andre barn i det samiske nærmiljøet. "Liv" er en av de 11 som nå går til sak mot Tysfjord kommune.

Rettssaken og dommen ble grundig omtalt nasjonalt, likevel sier den politiske ledelsen i Tysfjord nå at de ikke har kjennskap til spesielle utfordringer knyttet til seksuelle overgrep i kommunen, og at det ikke har kommet signaler om det.

Varslet Stoltenberg

I 2007 skrev et foreldrepar fra Tysfjord til daværende statsminister Jens Stoltenberg og ba om hjelp for å få slutt på overgrep som skjedde.I kjølvannet av brevet fortalte flere kvinner og menn fra Tysjord om overgrep de skulle ha vært utsatt for. NRK omtalte sakene som "Tysfjord-overgrepene" og Avisa Nordland krevde på lederplass at "alle kort må på bordet." og at det nå var "absolutt nødvendig at lokale myndigheter gransker påstandene."

Brevet som ble sendt til Stoltenberg ble videresendt til Barne-og likestillingssdepartementet. Daværende statsråd Manuela Ramin-Osmundsen svarte i januar 2008. «Etter min oppfatning bør lokale problemer primært løses i samarbeid mellom kommunale organer og regionale spisskompetansemiljøer.»

Tysfjord kommune opprettet i denne perioden en krisetelefon for overgrepsutsatte, men pågangen skal ha vært begrenset. Mange skal ha vært redd for å møte en slektning eller bekjents stemme i telefonen, skriver VG.

Det var daværende statssekretær Kjersti Markusson (SV) som håndterte brevet for Statsministerens kontor. Hun sendte brevet videre til Barne- og likestillingsdepartementet, og antydet også at saken kunne være en sak for Fylkesmannen i Nordland.

– Fulgte du eller noen andre på SMK opp hvordan denne saken ble håndtert videre?

– Nei, vi gjorde ikke det, i alle fall gjorde ikke jeg det. Så vidt jeg husker tok Tysfjord kommune tak i det, og dette var en sak for politiet og helsemyndighetene, sier hun til Aftenposten.

– VG har intervjuet flere ofre som sier kommunen har sviktet og vegret seg for å ta tak i saken. Kunne du gjort noe annerledes?

– Jeg oppfattet ikke at vi hadde noe handlingsrom i saken, ut over å gi den til de ansvarlige myndighetene. Dette lå direkte under et annet departement, sier Markusson.

Markusson er selv fra området og bosatt ikke langt fra Tysfjord.

– Har du inntrykk av at slike overgrep er mer utbredt her enn andre steder?

– Det tør jeg ikke si noe om. Det har gått rykter nå et par måneder om at VG kommer til å kjøre sak om dette, så det har vært litt snakk. Tysfjord har en stor samisk befolkning, og alle som bor her i området kjenner til utfordringene de har i det tokulturelle, sier hun.

- Det gjør meg sint

Den lulesamiske sangeren Karl Edvard Urheim (47) snakker om overgrep som ble begått mot ham som ung.

– Jeg vet ikke om det er flere overgrep i Tysfjord enn andre steder, men folk der er utrolig flinke til å holde kjeft, og det gjør meg sint, sier Urheim til VG.

Han sto allerede fram med sin historie i 2007. Da snakket han om hvor tungt han slet psykisk som ungdom, og at han først i voksen alder forsto at han hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Han mener helsevesen og politiet i Tysfjord må utfordres, og stiller spørsmål ved om de offentlige etatene vegrer seg mot å gripe inn i "samiske saker."

Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (Sanks) opplyser at de på bakgrunn av VGs oppslag nå har opprettet et kriseteam i kommunen.

Stor forskjell

En forskningsstudie fra UIT Norges Arktiske Universitetet og SANKS publisert i fjor, sammenlignet forekomsten av vold og seksuelle overgrep i kommuner med både samisk og etnisk norsk befolkning. 45 prosent av samer rapporterte å ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, mot 30 prosent i den øvrige befolkningen, dokumenterte studien.

– Svarprosenten har vært lav, men blant de over 11 000 som har svart, ser vi en tydelig forskjell, som ikke kan forklares med tilfeldigheter, sier forsker Astrid Eriksen, selv fra Tysfjord.

Studien viser også at flere personer med læstadiansk bakgrunn rapportere å ha blitt utsatt for vold og overgrep, enn personer tilknyttet andre trosretninger. Studien går ikke inn på årsakene bak disse funnene

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Tysfjord
  3. Vold
  4. Voldtekt