Moxnes: – Sykepleierstudentene beskriver livsfarlig og uverdig behandling av eldre

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber eldrebyråden om informasjon om avvik og tilsyn med det private hjemmehjelpsbyrået, som nå granskes av Fylkeslegen.

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes vil ha alle fakta på bordet om det private hjemmehjelpselskapet som nå granskes av Fylkeslegen.

To sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus reagerte kraftig på behandlingen en eldre kvinne fikk av det private hjemmesykepleiefirmaet der de hadde praksis. Les saken her.

De varslet blant annet om følgende:

  • Samme vaskevann ble brukt til avføring og sårstell.
  • Toalettpapir ble brukt til å tørke liggesår.
  • Åpne sår ble stelt uten at pleieren brukte hansker.
  • Sykepleieren svarte på sms og tok bilder med mobilen underveis uten å gjennomføre ny håndhygiene.
  • Prøve for å sjekke infeksjon ble aldri sendt videre.

Høyskolen har meldt saken inn til Fylkeslegen, og det er opprettet tilsynssak. Bydelen opplyser om at de nå har sendt sitt svar til tilsynsmyndigheten.

Her er utdrag fra studentenes rapport.

Ber om innsyn i avviksrapportering

– Det sykepleierstudentene forteller om, opprører meg. En slik behandling er livsfarlig og uverdig. Vi snakker her om mennesker som er prisgitt omsorgsevnen til dem som kommer hjem til dem, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes .

Han ber eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) følge opp saken. Mandag sendte han et brev der han ber om følgende informasjon:

  • Kontrakten mellom det private selskapet og kommunen.
  • Selskapets system for avviksrapportering.
  • Hvor mange avvik det er rapportert om i 2015 og 2016.
  • Fagdekningen blant de ansatte i selskapet sammenlignet med den kommunale hjemmesykepleien.
  • Hvor mange og hva slags tilsyn kommunen har gjennomført i 2015 og 2016.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen sier hun er svært opptatt av å følge opp når det gjelder den private aktøren og helseetaten i denne saken. Hun ønsker ikke gi noen kommentar utover det akkurat nå.

Gir honnør til studenter

Moxnes berømmer sykepleierstudentene som varslet.

– Men vi kan ikke ha et system som er avhengig av det. Her må alle fakta på bordet så vi kan gjennomgå saken, sier han og legger til:

– Feil kan skje overalt, men det må være legitimt å spørre om hva som skjer med eldreomsorgen når selskaper med kommersielle motiver for sin virksomhet slippes til, sier han.