Tiltalt for trippeldrap sa i retten at han ikke vil sitte sammen med sine forsvarere

– Jeg vil ikke sitte her sammen med disse, jeg risikerer 21 års fengsel, sa norskpakistaneren (57) som er en av tre tiltalte for trippeldrapet i Pakistan i 2013.

Svogerens forsvarere (sittende f.v.) advokatene Martin Hay og Øystein Storrvik i diskusjon med forsvarerne til en av de andre tiltalte, Hilde Marie Ims og Anders Westeng.
  • Hans O. Torgersen

Den følelsesladede uttalelsen om at han ikke ville sitte sammen med sine egne forsvarere kom da ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet tirsdag morgen.

Fredrikstad-mannen ønsket å bytte ut de forsvarerne som han har hatt i over tre år, og ba om at saken hans blir utsatt.

Ville bytte til Elden

Tiltalte ønsket å bytte ut advokatene Øystein Storrvik og Martin Hay med John Christian Elden. De første meldingene om dette nådde forsvarerne og lagmannsretten midt på dagen mandag, dagen før saken skulle starte.

57-åringen fra Fredrikstad er tiltalt for trippeldrapet sammen med sin bror (68) og hans kone (54).

Det norsk-pakistanske ekteparet skal ha beordret og betalt drapene på sin uønskede svigersønn, Tanveer Abbas (24), hans bror og deres far.

– Jeg ønsker ikke Storrvik som forsvarer, så jeg håper at jeg får bytte advokat. Hvis han er forsvareren min, vil jeg ikke sitte her sammen med ham. Det er lov å få ny forsvarer, jeg er ikke fornøyd med ham, sa 57-åringen i retten.

– Jeg skal ikke polemisere mot min klient, tvert imot, jeg støtter ham i alt han sier. Han er en ærlig og redelig mann, sa Storrvik.

Samtidig ga han klart uttrykk for at han og Hay er klare til å fortsette, mot klientens ønsker, dersom retten pålegger dem det.

Påtalemyndigheten motsetter seg utsettelse, blant annet av hensyn til at de etterlatte skal få bli ferdige med saken.

De to andre tiltalte ønsker heller ikke at saken skal utsettes.

Lagmannsretten avgjorde etter en pause at begjæringen om bytte av forsvarer og utsettelse av saken ikke tas til følge.

– Advokatene Øystein Storrvik og Martin Hay pålegges å fortsette som forsvarere, sa lagdommer Kristin Robberstad.

Anmeldt av datteren

Trippeldrapet fant sted 18. mai 2013 i Gurjat i Pakistan. Ekteparets ene datter, som mistet ektemannen Tanveer Abbas den dagen, anmeldte foreldrene sine til politiet samme dag.

57-åringen har erkjent medvirkning til trippeldrapet, men har ikke fortalt noe om ekteparets rolle.

I tingretten ble ekteparet dømt til 21 års fengsel i desember 2015 og broren/svogeren til 17 års fengsel.