Norge

Riksadvokaten: - Riktig ikke å anke Hemsedal-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch forsvarer fredag avgjørelsen om at voldtektssaken i Hemsedal ikke ankes videre til Høyesterett
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Riksadvokat Tor Aksel Busch mener sjansen for at en anke ville føre frem var så små at det ikke var riktig at Høyesterett skulle behandle Hemsedal-saken.

Det skriver Busch i et brev til John Christian Elden, advokat for Andrea Voldum i den mye omtalte voldtektssaken fra Hemsedal.

Elden har vært kritisk til at Riksadvokaten ikke har anket frikjennelsen av de tre mennene i lagmannsretten videre til Høyesterett.

Les også

Les også: Elden vil ta Hemsedal-saken videre: Vurderer ny anmeldelse eller erstatningskrav

Men i svarbrevet står Busch fast på at dette var riktig.

«Riksadvokatens øverste ledelse har i etterkant, selv om ankefristen var utløpt, foretatt en fornyet vurdering i ankespørsmålet, og har i den forbindelse sett hen til de synspunkter som har kommet til uttrykk i den offentlige ordskiftet om saken. Gjennomgangen har ikke gitt grunnlag for annet enn fullt ut å stille seg bak beslutningen som fremgår av påtegningen 18. juli d.å.», skriver Busch i brevet.

Han konkluderer med at det ikke var gode nok utsikter for at en anke ville føre frem.

Les også

Strafferettsekspert: – Ingen sjanse for at Elden får ta Hemsedal-saken videre

Roser Andrea Voldum for å være sterk

Riksadvokaten roser likevel Andrea Voldum for at hun har vært med på å utløse en prinsipiell debatt om straffereglene for voldtekt.

Andrea Voldum fotografert under en støttedemonstrasjon foran Stortinget i begynnelsen av august.

Busch avslutter brevet med å «gi uttrykk for forståelse for den enorme belastning som iretteføringen av saken har påført Andrea Voll Voldum, og anerkjennelse for at hun har vært villig og sterk nok til å medvirke til den offentlige debatt om voldtekt som saken har utløst».

Les også

Hemsedal-saken: Svært få unge jenter har fantasier om sexorgier i fylla | Johanne Sundby, lege

Åpner for debatt om dagens regelverk

Han refererer til diskusjonen om det er riktig å opprettholde lovens krav om et kvalifisert flertall for at domstolen skal kunne avsi en fellende dom, og sier dette er «et forslag som det etter riksadvokatens syn kan være grunn til å vurdere nærmere.»

Her kan du lese hele Riksadvokatens svarbrev til Elden.

Les også

 1. Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

 2. Hemsedal-saken handler om noe større og farligere enn de tre mennene | Petrine M. Iversen (20)

 3. Meddommere henges ut på Facebook etter voldtekts-frifinnelse

Les mer om

 1. Hemsedal
 2. Voldtekt
 3. Krim